Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Afspiegeling

Afspiegeling moet een werkgever toepassen die een collectief ontslag doorvoert. Bij afspiegeling is de verhouding van leeftijden voor het collectief ontslag hetzelfde als erna. Met andere woorden: de verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen vindt plaats zodat de leeftijdsopbouw vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs gelijk is. Vervolgens krijgt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband het eerste ontslag. De Overheid heeft afspiegeling verplicht om te voorkomen dat werkgevers bij collectief ontslag alleen oudere werknemers zouden ontslaan. Bij afspiegeling vallen de ontslagen over alle leeftijden.

Afspiegeling geldt bij gelijke of uitwisselbare functies.

Als slechts 1 medewerker een unieke functie vervult en die functie moet vervallen, dan krijgt die ene medewerker ontslag. Afspiegeling wordt alleen toegepast als meerdere werknemers een gelijke functie bekleden. Dan moet een werkgever namelijk bepalen welke medewerkers ontslag krijgen en welke blijven.

Afspiegeling stappenplan

  1. Er wordt gekeken welke functie moet vervallen;
  2. Werkgever bepaalt hoeveel werknemers werkzaam zijn in deze functie;
  3. Werknemers worden in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder;
  4. Stel per leeftijdsgroep procentuele verdeling van leeftijdsopbouw vast: Deel het aantal werknemers binnen de leeftijdsgroep door het totaal aantal werknemers en vermenigvuldig met 100. De uitkomst is de procentuele verdeling over de leeftijdsgroepen;
  5. Stel vast met hoeveel werknemers de categorie gelijke functies moet inkrimpen;
  6. Vermenigvuldig het per leeftijdsgroep vastgestelde percentage met het aantal werknemers waarmee moet worden ingekrompen. Rond af op hele getallen; Per leeftijdsgroep is dit het aantal werknemers dat ontslag krijgt;
  7. Per leeftijdsgroep vertrekken de medewerkers die het laatst in dienst zijn gekomen (last in first out binnen de leeftijdscategorie).


Uitzonderingen op afspiegeling

Van het afspiegelingsbeginsel mag in 2 gevallen worden afgeweken:

  • bij een moeilijk misbare werknemer;
  • bij een werknemer met een zwakke arbeidsmarktpositie.