Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Recht op ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

U heeft recht op een ontslagvergoeding ingeval van kennelijk onredelijk ontslag. Er is sprake van kennelijk onredelijk ontslag als de werkgever of werknemer ‘niet in redelijkheid tot die opzegging had kunnen overgaan’. Dit is een vage omschrijving, en de rechter bepaalt uiteindelijk of het ontslag onredelijk is of niet. Dit is bijvoorbeeld wanneer er geen reden tot ontslag is opgegeven, dat er valse redenen zijn opgegeven, of dat er een ontslagverbod gold. Als de gevolgen van het ontslag voor de werknemer veel zwaarder wegen dan voor de werkgever (bijvoorbeeld als de kans op een nieuwe baan erg klein is) kan het ontslag ook onredelijk zijn. Dit is de meest voorkomende reden om een kennelijk redelijk ontslagprocedure op te starten.

Door ruime toepassing van het kennelijk redelijk ontslag artikel kwam het in de loop van de jaren steeds vaker voor dat ook in gevallen waarin het ontslag op zichzelf niet kennelijk onredelijk was, de werkgever toch door de kantonrechter werd veroordeeld een schadevergoeding te betalen. In 2009 heeft de Hoge Raad bepaald dat in een kennelijk onredelijk ontslag procedure de werknemer recht heeft op een schadeloosstelling bij ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt gebaseerd op de werkelijke (inkomens) schade die de werknemer oploopt (en niet op een algemene rekenregel zoals de kantonrechtersformule

Wilt u meer informatie over Recht op ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!