Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagformule bij kennelijk onredelijk ontslag

Kennelijk onredelijk ontslag is iets anders dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Dan hanteert de rechter de kantonrechtersformule. In deze zaken gaat het om ontslag door de werkgever zelf. De werkgever moet in die gevallen een schadevergoeding betalen als het ontslag - gelet op de gevolgen die het voor de werknemer heeft - kennelijk onredelijk is. Als de werkgever zelf al een vergoeding heeft betaald, is dat wel relevant voor de beantwoording van de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is, maar het is niet doorslaggevend.

Een vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag moet per geval bepaald worden, heeft de Hoge Raad in november 2009 bepaald. De kantonrechtersformule mag hiervoor niet toegepast worden, omdat dit een standaardformule is. In verschillende voorgaande zaken kwamen andere formules naar voren, zoals de XYZ-formule. Deze formule luidt:

X (aantal 'gewogen' dienstjaren) x Y (laatstverdiende maandsalaris) x Z (correctiefactor).

In de Z-factor worden alle omstandigheden van het geval gewogen, waarbij uitgangspunt is dat Z in beginsel niet hoger is dan 0,5. In bijzondere gevallen kan dat anders zijn.

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad zal deze formule niet meer worden toegepast. Een andere formule voor kennelijk onredelijk ontslag is niet geformuleerd en zal waarschijnlijk ook niet komen, omdat het dan een gestandaardiseerd karakter krijgt, wat de Hoge Raad juist wil tegenwerken.