Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule voorbeeld berekening

Een 51-jarige senior manager wordt na zeventien jaar dienstverband ontslagen. Zijn bruto maandloon bedraagt € 5.000,-. Zijn werkgever dient bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in. De rechter oordeelt dat er geen factoren zijn die een ontbinding in de weg staan. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt en de werknemer krijgt een vergoeding van € 97.500,-. Deze vergoeding is gebaseerd op de formule A x B x C.
Waarbij A = 19,5, B = € 5.000,- en C = 1.

Dus de hoogte van de gouden handdruk is: 
19,5 x € 5.000,- x 1 = € 97.500,-.

A wordt als volgt berekend:

(1 x 0,5) + (10 x 1) + (6 x 1,5)= 19,5 dienstjaren
In tabelvorm ziet dit er zo uit:

Leeftijd Aantal jaar gewerkt Aantal gewogen dienstjaren
Tot 35e jaar 1 0,5
Tussen 35e en 45e jaar 10 10
Tussen 45e en 55e jaar 6 9
Totaal 17 19,5

B wordt als volgt berekend:

Het bruto maandloon inclusief 8% vakantiegeld en de dertiende maand bedraagt € 5.000,-.

C wordt als volgt berekend:

Het betreft een neutrale ontbinding. De correctiefactor is 1.

Online berekening

U kunt ook gebruik maken van de online gouden handdruk berekening van de kantonrechtersformule. Meer voorbeelden en informatie vindt u in het gratis Gouden Handdruk boek.

Een andere goede bron van informatie is de website van de kantonrechtersformule. Hier staat alles wat u nodig heeft om de kantonrechtersformule nog beter te begrijpen.