Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule voorbeeld berekening

Een 51-jarige senior manager wordt na zeventien jaar dienstverband ontslagen. Zijn bruto maandloon bedraagt € 5.000,-. Werkgever en werknemer onderhandelen over een ontslagvergoeding, waaruit de kantonrechtersformule resulteert. De ontslagvergoeding bedraagt € 97.500,-. De kantonrechtersformule wordt berekend volgens A x B.
Waarbij A = 19,5, B = € 5.000,-.

Dus de hoogte van de ontslagvergoeding is: 
19,5 x € 5.000,- = € 97.500,-.

A wordt als volgt berekend:

(1 x 0,5) + (10 x 1) + (6 x 1,5)= 19,5 dienstjaren
In tabelvorm ziet dit er zo uit:

Leeftijd Aantal jaar gewerkt Aantal gewogen dienstjaren
Tot 35e jaar 1 0,5
Tussen 35e en 45e jaar 10 10
Tussen 45e en 55e jaar 6 9
Totaal 17 19,5

B wordt als volgt berekend:

Het bruto maandloon inclusief 8% vakantiegeld en de dertiende maand bedraagt € 5.000,-.

Bereken ontslagvergoeding

Maak gebruik van de online ontslagvergoeding berekening van de kantonrechtersformule. Meer informatie vindt u in het gratis ontslagvergoeding boek.

Lees alles over de kantonrechtersformule op de website van kantonrechtersformule.