Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Regeling vervroegde uittreding kwantitatieve toets

De overheid wilt dat werknemers niet voor de pensioenleeftijd stoppen met werken en geeft een boete als toch sprake is van een RVU (regeling vervroegde uittreding). Dit is het geval als een werkgever een werknemer ontslaat met als doel het eerder stoppen met werken. De ontslagvergoeding wordt gebruikt om financieel te overbruggen tot pensioen. De werkgever krijgt dan een boete van 52 %. Om aan te tonen dat GEEN sprake is van een RVU regeling kan de werkgever de kwantitatieve toets hanteren. Dit betekent dat de ontslagvergoeding te laag is om te overbruggen tot de pensioendatum. Daarvan is sprake als:

  • De uitkeringen uit de ontslagvergoeding stoppen voor 55-jarige leeftijd en de uitkeringen + WW-uitkering niet hoger zijn dan 100 % van het laatstverdiende salaris;
  • Als uitkeringen doorgaan na 55-jarige leeftijd: de uitkeringen + WW bedragen maximaal 70% van het laatstverdiende salaris + ze eindigen uiterlijk 2 jaar voor de pensioendatum (vaak 65-jarige leeftijd); Ook ZW, WIA, WAO, VUT, prepensioen en levensloop uitkeringen worden meegeteld.

Deze zogenaamde kwantitatieve toets vergt een complexe berekening. Middels de kwalitatieve toets regeling vervroegde uittreding is het eenvoudiger om een rvu verklaring te krijgen van de Belastingdienst en de 52 % ontslagboete te voorkomen. Advies over aanvraag verklaring rvu