Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Uitbetaling ontslagvergoeding 

De ontslagvergoeding wordt meestal in de maand na het ontslag uitbetaald. Als u kiest voor het ineens uitbetalen van uw ontslagvergoeding, houdt uw werkgever loonbelasting in. U ontvangt de uitkering netto en mag er mee doen wat u wilt, maar u betaalt maximaal 52% inkomstenbelasting over de ontslagvergoeding.

Tijdig werkgever inlichten bij banksparen of stamrecht bv

Belangrijk: als u met uw gouden handdruk een bankspaarrekening opent of een stamrecht bv opricht, moet u dat tijdig aan uw werkgever laten weten. Die kan het bruto geld dan rechtstreeks naar uw bankspaarrekening of naar de zakelijke rekening van uw stamrecht bv overmaken. Dat is belangrijk, want als de ontslagvergoeding maar één dag op uw gewone bankrekening heeft gestaan, vervalt de stamrechtvrijstelling en moet u alsnog over het hele bedrag in één keer inkomstenbelasting (tot 52%) betalen. Als de stamrecht bv nog in oprichting is, kunt u het geld laten storten op de geblokkeerde derdenrekening bij de notaris. Zodra de stamrecht bv opgericht is, moet de notaris het geld overmaken naar de stamrecht bv.