Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hoogte IOAW uitkering

De IOAW-uitkering is bedoeld om iemand het relevante sociale minimum te garanderen. Hoe hoog dit is, hangt af van verschillende factoren (o.a. het inkomen van een eventuele partner en de aanwezigheid van kinderen). De uitkering zal veelal lager zijn dan de WW-uitkering. In de onderstaande tabel staan - per leefsituatie - de maximale hoogte van de aanvulling per maand weergegeven:

Leefsituatie Uitkering per maand
Gehuwden en samenwonenden  € 1.636.62,-
Alleenstaanden € 1.265.19,-

Leefsituatie                                                      Uitkering per maand

Gehuwden en samenwonenden                          € 1.636,-       

Alleenstaanden                                                € 1.265,-