Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag vanwege faillissement: geen ontslagvergoeding

Het kan gebeuren dat een werkgever failliet gaat. In dat geval wordt het beheer van de onderneming overgenomen door de curator. Een van de mogelijkheden die de curator heeft om de kosten omlaag te brengen is het ontslaan van werknemers. Indien de curator in geval van faillissement de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft hij – gezien het spoedeisende belang – geen ontslagvergunning nodig. U ontvangt geen ontslagvergoeding.

Als werknemer heeft u wel een voorrangspositie om eventueel achterstallig loon alsnog uitbetaald te krijgen.