Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv oprenten

De Belastingdienst gaat ervan uit dat met het geld dat door de stamrecht bv wordt beheerd een bepaald rendement wordt behaald. De stamrechtverplichting (de verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen met het geld) wordt jaarlijks verhoogd met dit rendement. Dit is het oprenten van de stamrechtverplichting. Bij het oprichten van de stamrecht bv kiest men een percentage om de verplichting op te renten. Een andere mogelijkheid is om op te renten met het gemiddelde U-rendement in een jaar.

Als de stamrecht bv met een vast (laag) percentage oprent kan er een voordeel liggen zodra in de toekomst het rendement in de bv stijgt (omdat de rente op de spaarrekening stijgt bijvoorbeeld). Een eventuele winst in de stamrecht bv wordt belast met 40% belasting (de huidige tarieven 20% Vennootschapsbelasting en 25% in Box 2).

Zodra de stamrecht bv een deel van het geld gaat aanwenden om periodieke uitkeringen te doen dan verandert de rekenwijze. Er wordt een uitkeringsschema opgemaakt (waarvan de looptijd in ieder geval moet voldoen aan het 1% sterftekans criterium) en middels een actuariële berekening wordt de hoogte en looptijd van de maandelijkse uitkeringen bepaald. In deze berekening wordt de rente op dat moment gehanteerd. Het geld dat in het schema niet wordt gereserveerd voor periodieke uitkeringen blijft gewoon worden opgerent conform eerdere afspraak.

Meer informatie over stamrecht bv ? Bestel stamrecht bv boek