Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

1. Wat is het oprenten van de stamrechtverplichting?

Elk jaar dient het stamrecht kapitaal in de stamrecht BV opgerent te worden tegen een bepaald percentage. Dat is een vereiste van de Belastingdienst. Deze oprenting is een kostenpost voor de stamrecht BV en verlaagt de winst. Als er een winst wordt behaald in de stamrecht BV dient er vennootschapsbelasting te worden betaald. Door de jaarlijkse oprenting van de stamrecht verplichting is het resultaat lager en hoeft er minder/geen vennootschapsbelasting te worden betaald.

Het oprichtingspercentage is van grote invloed op de belastingclaim en het is belangrijk om dit percentage voorafgaande aan de oprichting van een stamrecht BV goed af te stemmen met de Belastingdienst.

Voorbeeld: het stamrecht kapitaal bedraagt op 1 januari 2014 € 100.000,-. Het bedrag staat op een spaarrekening tegen een rente van 2%. De jaarlijkse rente is € 2.000,-. De oprenting van de stamrecht verplichting is ook 2%. Oprenting stamrecht verplichting is dus ook € 2.000,-. De opbrengst is hetzelfde als de oprenting en er is dus geen vennootschapsbelasting verschuldigd.