Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

3. Kun je vanuit de stamrecht BV geld lenen voor privé - doeleinden ?

Veel houders van een stamrecht BV maken gebruik van de mogelijkheid om te lenen aan privé. Dit is een goede manier om rendement te halen in de BV. De lening moet echter wel voldoen aan het zakelijkheidscriterium. Dit houdt in:

  • Aanmaken akte van geldlening:
    Dit doet een bank ook als u een lening bij een bank zou afsluiten
  • Afspreken van een zakelijke rente:
    Deze rente moet in overeenstemming zijn met de marktrente
  • Afspreken van aflossingsschema:
    Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden wanneer de houder de lening terugbetaalt aan de stamrecht BV

Maximaal half procent onder de marktrente

Om zakelijk te zijn moet de rente die de stamrecht BV vraagt voor de lening maximaal een half procent onder de marktrente voor vergelijkbare producten liggen. Wat zakelijk is hangt mede af van de aard van de lening: Een rente op onroerend goed (bv. een hypotheek) is lager dan een rente op een consumptief krediet. Dit komt doordat de zekerheid bij onroerend goed (het onderliggende pand) groter is dan de zekerheid bij een consumptieve aanwending van de lening (bv. een auto). De waarde van een auto neemt jaarlijks af, terwijl de meeste vormen van onroerend goed hun waarde (meestal) behouden of zelfs stijgen. Twijfelt u over het rentepercentage? Vraag het de fiscalisten van Gouden HanddrukSpecialist.

Stamrecht BV leent uit aan houder

Voor de lening zal een overeenkomst (akte van geldlening) tussen u en uw stamrecht BV worden opgesteld, waarin staat hoe hoog de lening is, hoe hoog het rentepercentage is, en wat de aflossingsperiodes zijn. Dat houdt in hoe lang de looptijd is en hoeveel per periode, vaak een maand of kwartaal, wordt afgelost en betaald aan rente. Ook wordt aangegeven wat de zekerheid (het onderpand) van de lening is. In geval van een hypotheek is dit bijvoorbeeld het huis. De lening zal ook bij de stamrecht BV op de balans verschijnen, waaruit blijkt dat een vordering bestaat (en dus een schuld voor degene die het leenbedrag ontvangt). Wanneer rente verschuldigd is wordt dit bij de schuld opgeteld, totdat het is betaald.

Winst in stamrecht BV uitkeren aan prive

Door de lening ontvangt de stamrecht BV rente en kan er eventueel winst gemaakt worden. Mocht een stamrecht BV winst maken, dan dient de stamrecht BV 20% Vennootschapsbelasting af te dragen aan de fiscus. In een stamrecht BV wordt vaak gekozen om het overgebleven saldo vervolgens uit te keren aan de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA). Hier wordt 25% belasting uit aanmerkelijk belang voor de DGA afgehaald (wat totaal een belastingdruk van 40% geeft op de winst). Zo komt er dus een deel van de betaalde rente weer terug als winst, wat lenen uit een stamrecht BV voordelig maakt. Ook kunt u anderen in uw omgeving leningen verstrekken waardoor u een gunstig rendement kunt halen in uw stamrecht BV. Het is een stabiele mogelijkheid met relatief hoog rendement ten opzichte van sparen in de stamrecht BV via spaarrekeningen en deposito’s. Daarentegen moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de betalingsverplichting van de geldlener en wat te doen als die een betalingsachterstand oploopt.

Stamrecht BV verstrekt hypotheek aan de DGA

De lening kan ook in de vorm van een hypotheek worden verstrekt. Hierbij gelden dezelfde regels als wanneer u een hypotheek via de bank aanvraagt. U heeft als stamrecht BV-houder het grote voordeel dat u de rente via de winst weer terugontvangt, maar ook dat de hypotheekrente aftrekbaar blijft voor de inkomstenbelasting. De rente op een hypotheek is vaak lager omdat er de zekerheid is van een onderpand, meestal de woning. U kunt er voor kiezen een aflossingsvrije hypotheek te kiezen, waarbij u tijdens de looptijd de schuld niet aflost. Hierbij kunt u op laten nemen dat vervroegde aflossing mogelijk is. Het voordeel van de aflossingsvrije hypotheek is vooral voor een stamrecht BV-houder groot wanneer er overige inkomsten zijn, vanwege de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. U kunt dan via een andere rekening het bedrag opbouwen om de hypotheek af te lossen. Let wel, de regering is momenteel bezig om nieuw te verstrekken aflossingsvrije hypotheken “aan het pakken”.

Cijfervoorbeeld stamrecht BV hypotheek

U sluit een aflossingsvrije hypotheek ter waarde van 100.000,- tegen een rente van 4% af via de stamrecht BV. Let op, dit is een gesimplificeerd voorbeeld. Neem contact op met Gouden HanddrukSpecialist om voor uw situatie een berekening te maken.

Type hypotheek Aflossingsvrij
Hoogte hypotheek € 100.000,-
Rentepercentage 4 %
Overig inkomen € 65.000,-

In deze situatie wordt jaarlijks € 4.000,- aan rente betaald aan de stamrecht BV. Het valt in de bovenste schijf van het progressieve belastingstelsel: 52%. De € 4.000,- aan rente gaat van het bruto loon af waardoor het aftrekbare loon voor de inkomstenbelasting daalt naar € 61.000,-. Hierdoor hoeft u minder loonbelasting af te dragen.

Wilt u meer informatie over een hypotheek vanuit een stamrecht BV, het kiezen van een rentepercentage, of heeft u andere vragen over de stamrecht BV? Neem contact op met Gouden HanddrukSpecialist; onze adviseurs kunnen u verder helpen!