Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

2. Is een bankrekening nog nodig voor oprichting van een stamrecht BV ?

Het is niet meer nodig om € 18.000,- te storten op de bankrekening van de stamrecht BV voorafgaande aan  de oprichting van een stamrecht BV. Deze € 18.000,- was bedoeld om een bankverklaring te verkrijgen en nodig om bij faillissement de crediteuren te beschermen. Deze eis is eind 2012 vervallen. De crediteurenbescherming is op een andere manier in de wet vastgelegd en veiliggesteld. Bij “ongeldige” uitkeringen vanuit de stamrecht BV kan de groot aandeelhouder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, mocht blijken dat er te weinig geld is voor de schuldeisers (zoals de Belastingdienst). Er geldt nog steeds een plicht om een zakelijke bankrekening te openen en daarop een minimaal bedrag (van bijvoorbeeld € 1,-) te storten.