Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Periodieke uitkeringen uit uw stamrecht BV

Als u uw gouden handdruk in het verleden als stamrecht heeft ondergebracht in een stamrecht BV, dan gelden bepaalde verplichtingen. De belangrijkste is de stamrechtverplichting. Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen. Uw stamrecht BV zal dus periodieke uitkeringen aan uzelf moeten doen. Omdat uw stamrecht BV onder de stamrechtvrijstelling valt betaalde u geen belasting toen u de ontslagvergoeding ontving. U betaalt belasting over de maandelijkse uitkeringen. U begrijpt dat de Belastingdienst het recht voorbehoudt om de belasting te incasseren. De plicht tot het doen van periodieke uitkeringen is de belangrijkste fiscale verplichting van uw stamrecht BV. Bij de periodieke uitkeringen moet uw stamrecht BV belasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De belastingbetaling kan uitgesteld worden naar de toekomst. De plicht tot het doen van periodieke uitkeringen moet vastliggen in een stamrechtakte. 

Stamrecht uitkeringen uit stamrecht BV zijn altijd maandelijkse uitkeringen

In de praktijk doet een stamrecht BV altijd maandelijks uitkeringen. U start met uitkeren als u geld nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een (lager dan salaris) WW-uitkering ontvangt of in de periode voor pensionering helemaal geen inkomen heeft. De meeste mensen hebben maandelijks een bedrag nodig om van te leven. De stamrecht BV zal dan ook maandelijks gaan uitkeren. Ook zal de stamrecht BV maandelijks inkomstenbelasting (via loonheffing) inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. 

Stamrecht BV fiscaal optimaal gebruiken

U heeft de mogelijkheid om –middels de maandelijkse uitkeringen- uw stamrecht BV fiscaal optimaal in te zetten. Een financieel plan toont diverse uitkeringsscenario’s met de mogelijkheden tot belastingbesparing

Stamrecht BV kent meer flexibiliteit in periodieke uitkeringen

Uw stamrecht BV kent meer flexibiliteit in periodieke uitkeringen dan een lijfrente verzekering of banksparen. Dat is voor veel werknemers een belangrijke reden geweest om een stamrecht BV op te richten.

Meer over periodieke uitkeringen uit stamrecht BV

Overlijdensdekking altijd aan nabestaanden

De maandelijkse uitkeringen moeten direct starten als de ex-werknemer komt te overlijden. De maandelijkse uitkeringen zijn dan inkomen voor de nabestaande partner. De partner betaalt belasting over de maandelijkse uitkeringen uit de stamrecht BV. De stamrecht BV komt ook op naam van de nabestaande partner. Als beide “ouders” komen te overlijden hebben kinderen recht op de uitkeringen uit de stamrecht BV

Alle resterende periodieke uitkeringen in een stamrecht BV gaan bij overlijden altijd "over" naar de nabestaanden, meestal de partner. Bij een lijfrente verzekeraar moeten hiervoor soms aanvullende risicoverzekeringen worden afgesloten.

Bereken uw uitkeringen in een stamrecht BV

%
euro
euro

NB: De periodieke onttrekking is 1 maal per jaar tot een maximum van 40 jaar. Wilt u een persoonlijke berekening, neem dan contact op met Gouden Handdruk specialist.