Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv belastingbesparing via financieel plan

Door het opstellen van een financieel plan worden verschillende scenario's berekend met de diverse belasting consequenties. Een financieel plan geeft ook inzicht in de haalbaarheid van wensen en doelstellingen wat betreft besteedbaar inkomen.

Stamrecht BV flexibel uitkeren en fiscaal optimaal inzetten
In de planning wordt uitgegaan van de wensen en doelstellingen. U krijgt Inzicht in de financiële situatie voor en na pensioen en het verloop van het gewenst netto besteedbaar jaarlijks inkomen (NBI). In een financieel plan worden scenario’s uitgewerkt, bijvoorbeeld :

- situatie zonder stamrecht uitkeringen
- situatie met stamrecht BV uitkeringen voor AOW datum
- situatie met stamrecht BV uitkeringen vanaf AOW datum
- situatie met privé vermogen, waarbij rekening wordt gehouden met rendement op privé vermogen

Stamrecht BV fiscaal optimaal inzetten
De uitkomst van een financieel plan is het fiscaal optimaal inzetten van de stamrecht BV met realisatie van het gewenst netto besteedbaar inkomen (NBI). ‘Fiscaal gunstig inzetten van de stamrecht BV’ betekent bijvoorbeeld dat u niet meer dan 42% inkomstenbelasting hoeft te betalen. Of dat u maximale hypotheek rente aftrek krijgt tegen 52 %. Vraag advies stamrecht bv