Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Belastingdienst op bezoek bij pas opgerichte stamrecht bv

Dit is een huisbezoek van de Belastingdienst waarbij de dga van de stamrecht bv en de fiscaal adviseur aanwezig zijn. De volgende onderdelen worden beoordeeld. Als een onderdeel onvoldoende gewaarborgd is, zal de Belastingdienst oplossingen eisen. Voorafgaande aan de oprichting van een stamrecht bv moet elk onderdeel dus goed vastgelegd worden.

Stamrechtovereenkomst en overeenkomst periodieke uitkeringen
De Belastingdienst vereist –en controleert bij het bezoek- dat de volgende onderdelen juist geformuleerd zijn in de stamrechtovereenkomst.

  • De voor periodieke uitkeringen beschikbare som moet de ontslagvergoeding zijn, verminderd met een eenmalige kosten-en winstopslag, vermeerderd met een jaarlijkse rente overeenkomstig het U-rendement.
  • De stamrecht bv moet ter dekking van gemaakte kosten 5% van de ontslagvergoeding met een maximum van € 20.000 in mindering brengen.
  • De maandelijkse uitkeringen moeten uiterlijk op AOW leeftijd ingaan of bij eerder overlijden aan de partner of aan kinderen jonger dan 30 jaar. De uitkeringen mogen op elk moment ingaan en weer stoppen, maar uiterlijk op AOW leeftijd moeten ze ingaan en kunnen dan niet meer worden stopgezet. Elke keer dat een uitkering ingaat of stopt moet er een nieuwe stamrechtovereenkomst worden opgesteld. Er moet een berekening worden gemaakt van de hoogte en de duur (tijdelijk of levenslang) van de uitkering met de actuariele methode (rekening houdend met rente en sterfkansen). Als er wordt uitgekeerd moet in de aangifte vennootschapsbelasting de waarde van het stamrecht worden aangegeven volgens de actuariele methode. Als er niet wordt uitgekeerd is de waarde van het stamrecht het bedrag jaarlijks vermeerderd met de rente (oprenten stamrechtverplichting).

Stamrecht bv hoeft geen salaris uit te keren aan dga
Voor normale bv’s is een directeur grootaandeelhouder gebonden aan de gebruikelijk loonregeling van de Wet op Loonbelasting. Dit bepaalt dat een directeur een minimum salaris moet ontvangen. Bij een stamrecht bv ontbreken meestal werkzaamheden en dus kan met de Belastingdienst afgesproken worden om geen salaris te ontvangen. Of dit geoorloofd is, wordt getoetst door de belastingdienst.

De  stamrecht bv start met uitkeren
Omdat uitkeringen uit het stamrecht vallen onder de Wet op de Loonbelasting, moet bij de start een loonbelastingnummer aangevraagd worden. Bij het bepalen van de hoogte en de duur van de uitkeringen zal een fiscaal en actuarieel juiste berekening overlegd moeten worden aan de Belastingdienst.

Administratie van de stamrecht bv
De directie of boekhouder verzorgt meestal de basisadministratie van de stamrecht bv. Voor de rest van de administratie, zoals de jaarrekening, de aangiften vennootschapbelasting en de aangifte inkomstenbelasting wordt meestal een externe adviseur of boekhouder ingezet.

Meer informatie over oprichten stamrecht bv.