Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Tijdens de looptijd van de stamrecht BV

De Belastingdienst is streng met stamrecht BV's. Reden is dat de Belastingdienst zijn claim op belastinggeld niet wilt 'verliezen'. Daarom zijn er een aantal belangrijke punten waar tijdens de looptijd van een stamrecht BV naar gekeken moet worden.

Een stamrecht BV mag geen zaken ondernemen die de kans op stamrecht uitkeringen in de toekomst verminderen. Bij de uitkeringen betaalt de stamrecht BV immers pas belasting over uw ontslagvergoeding. Denkt u hierbij aan negatief rendement op stamrecht kapitaal, niet afdragen van belasting over maandelijkse uitkeringen, teveel en onjuiste kosten opvoeren in stamrecht BV, etc. Bij een verzekeringsmaatschappij is de Belastingdienst zeker dat belasting wordt ingehouden, bij een stamrecht BV is dat -volgens de Belastingdienst- minder zeker. Lees meer over de strenge regels van de Belastingdienst voor stamrecht bv’s

Administratieve verplichting in stamrecht BV

De stamrecht BV heeft de plicht om de Belastingdienst regelmatig op de hoogte te houden van de status: is stamrechtkapitaal nog aanwezig in stamrecht BV, zijn periodieke uitkeringen al gestart vanuit stamrecht BV, is geld aanwezig op bankrekening van stamrecht BV of uitgeleend aan privé, etc. Daarom legt de Belastingdienst administratieve verplichtingen op aan de stamrecht BV. De Belastingdienst verplicht de stamrecht BV tot het doen van aangiftes en ziet zo wat er gebeurt in de BV.

Aangifte Vennootschapsbelasting is belangrijke plicht

Een belangrijke administratieve verplichting van een stamrecht BV is de aangifte Vennootschapsbelasting. De stamrecht BV moet de aangifte elk jaar indienen bij de Belastingdienst. Hierbij inbegrepen is de jaarrekening en de verlies- en winstrekening. Uit de jaarrekening valt te herleiden of de stamrecht BV winst of verlies maakt. Bij winst zal de stamrecht BV vennootschapsbelasting moeten afdragen. Normaliter zal een stamrecht BV weinig of geen winst maken. De Belastingdienst wil toch een verantwoording zien en verlangt de aangifte vennootschapsbelasting. U kunt dit vergelijken met uw jaarlijkse IB aangifte voor uw privé situatie. Dat is de jaarlijkse verantwoording aan de Belastingdienst voor uw persoonlijke financiële situatie.

Aangifte en afdracht loonheffing over stamrecht uitkeringen

De tweede administratieve verplichting is de aangifte en afdracht loonheffing. Dit speelt een rol als u start met de maandelijkse uitkeringen. Het geld in de stamrecht BV is bedoeld om inkomen te verschaffen wanneer u het nodig heeft. Dat doet de stamrecht BV door maandelijks een bedrag uit te keren aan uzelf. Deze bedragen worden gezien als inkomen waarover u belasting (= loonheffing) moet betalen. Voor de berekening van de hoogte moet u maandelijkse aangifte doen. U kunt de aangifte en afdracht loonheffing vergelijken met het salarisstrookje dat u ontvangt als u in loondienst bent. Daarop staat het bruto maandsalaris en het deel dat u moet afdragen aan de Belastingdienst. Bij een stamrecht uitkering uit uw ontslagvergoeding moet u van de bruto maanduitkering een deel afstaan aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verlangt de aangifte maandelijks.