Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Bestaande stamrecht BV 

Als u in het verleden een stamrecht BV heeft opgericht, dan heeft uw ex-werkgever destijds de volledige schadeloosstelling in de stamrecht BV (dus zonder inhouding van loonbelasting en premies) gestort. De stamrecht BV heeft de plicht om ooit periodieke uitkeringen te doen. In die zin is de BV een eigen in Nederland erkende levensverzekeraar. Deze plicht moet vastgelegd zijn in een aantal fiscale overeenkomsten.

De stamrecht BV moet voldoen aan strenge fiscale voorwaarden en eisen van de Belastingdienst. Dit wordt getoetst door de Belastingdienst. De werkgever heeft de inhoudingsplicht overgedragen naar de stamrecht BV.

Indien u vragen heeft over uw bestaande stamrecht BV, dan kunt u een afspraak maken met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag met een persoonlijk advies voor het beheer en administratie van uw stamrecht BV.

Er zijn problemen ontstaan als de stamrecht BV houder te vroeg de beschikking heeft gekregen over de ontslagvergoeding. Dan kan de Belastingdienst vragen stellen over de toepassing van de stamrechtvrijstelling. De stamrechtvrijstelling houdt in dat bij het ontvangen van de ontslagvergoeding geen belasting betaald hoefde te worden, maar pas bij de maandelijkse uitkeringen uit de stamrecht BV. De stamrecht vrijstelling geldt niet bij te vroeg beschikken over de ontslagvergoeding.

Belastingdienst controleert bestaande stamrecht BV streng

De Belastingdienst is een stamrecht project gestart om stamrecht BV’s extra te controleren. Hiertoe is besloten omdat blijkt dat niet elke stamrecht BV aan de eisen voldoet en vaak niet voldoende geld in de BV heeft om aan de uitkeringsplicht te voldoen. Met name stamrecht BV’s die lenen aan prive en BV’s die op korte termijn moeten gaan uitkeren, worden onderzocht. Ook kan men een thuisbezoek krijgen van de Belastingdienst. Meer over stamrecht project Belastingdienst