Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Belastingdienst gaat stamrecht BV streng controleren

De Belastingdienst is een project (stamrechtproject) gestart waarin -vooral recent opgerichte  en op te richten - stamrecht bv's streng gecontroleerd worden. Ook stamrecht bv's die binnenkort gaan starten met uitkeren omdat de DGA (directeur grootaandeelhouder) tussen de 60 en 65 jaar oud is, vallen hieronder. Onderdelen waarop de Belastingdienst -onder andere- gaat toetsen, zijn:

- Zijn de leningen vanuit stamrecht bv aan privé wel zakelijk ? Onder andere: is er een aflossingsschema en wordt dit ook toegepast, wordt er een marktconforme  rente betaald en ligt de lening schriftelijk vast in een overeenkomst tussen stamrecht bv en DGA. Ook moet er voldoende zekerheid tegenover de lening staan. De lening moet afgesproken zijn als tussen onafhankelijke derden gebruikelijk (bijvoorbeeld tussen bank en consument); De lening moet tijdig worden afgelost zodat op AOW datum er voldoende geld aanwezig is in de stamrecht bv om te starten met de periodieke uitkeringen; De stamrecht BV moet ten alle tijde blijven handelen als een zakelijk onafhankelijke schuldeiser

- Zit er voldoende geld in de stamrecht bv om te kunnen voldoen aan de uitkeringsplicht ? Als er onvoldoende vermogen in de stamrecht bv aanwezig is, moet blijken waaruit het tekort ontstaan is. Als de tekorten veroorzaakt zijn door onzakelijk handelen (bijvoorbeeld privé aanschaf, onterechte  dividend uitkeringen, etc.), zal de Belastingdienst stellen dat het stamrecht belast moet worden en een sanctie opleggen.

- Is er afgekocht, vervreemd of als voorwerp van zekerheid gediend ? Dit is niet toegestaan, de Belastingdienst zal direct belasten en een sanctie opleggen.

Belasten stamrechtaanspraak tegen 52 % + revisierente van 20 %

Als een stamrecht bv niet voldoet aan de eisen van de belastingdienst loopt de bv het risico van direct 52% belasting moeten betalen en 20 % revisierente (= boete). Dit is bijvoorbeeld het geval als een lening tussen een stamrecht bv en DGA niet zakelijk is. Er is dan sprake van afkoop en daarop staat de sanctie van het direct belasten van het stamrecht tegen 52% belasting + 20% revisierente.

De definitie van de ontslagvergoeding is ook belangrijk. Een ontslagvergoeding mag alleen een vergoeding voor te derven loon zijn, dus bijvoorbeeld een vergoeding voor te derven pensioen of  niet genoten vakantiedagen vallen hier niet onder. Belangrijk is ook dat de werknemer niet de beschikking over de ontslagvergoeding mag hebben (genietingsmoment). Prijsgeven bij te laag stamrechtkapitaal in de bv is ook niet toegestaan. Dit leidt tot het direct belasten van de  stamrecht aanspraak + revisierente.

Alternatieven van stamrecht BV zijn banksparen (of verzekeren) en verlonen

De stamrecht BV is niet voor iedereen geschikt. De stamrecht bv brengt verantwoordelijkheden en kosten met zich mee, onder andere vanwege de oprichtingswerkzaamheden en de noodzakelijke ondersteuning na oprichting. Wij hanteren als omslagpunt een ontslagvergoeding van minimaal € 75.000,- waarboven een stamrecht BV te overwegen is. Bij ontslagvergoedingen lager dan € 75.000,- is gouden handdruk banksparen een optie. Onder de € 25.000,- wordt vaak gekozen voor verlonen (= direct belasting betalen over de ontslagvergoeding)

Belangrijk is dat u de juiste keuze maakt met uw ontslagvergoeding

U krijgt maar een keer de kans om de juiste keuze te maken tussen verlonen, banksparen en een stamrecht BV. Wij adviseren u hier goed over na te denken en u te laten adviseren. Een eenmaal gemaakte keuze kan niet of slechts onder zeer ongunstige voorwaarden gewijzigd worden. Vraag  een persoonlijk adviesgesprek aan waarin u uitleg krijgt over de diverse opties die u heeft (verlonen, banksparen, stamrecht bv) of vraag ons boek Gouden Handdruk 2013 aan of bezoek onze lezing. Op onze website leest u ook meer informatie over gouden handdruk banksparen, direct belasting betalen  2013 (verlonen) en de stamrecht bv

Overig nieuws