Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Strengere controle Belastingdienst op stamrecht BV

De Belastingdienst scherpt het toezicht op stamrecht BV’s aan. De Belastingdienst zal de boeken van de meeste stamrecht BV’s controleren om te kijken of zij zich aan de regels houden. Aanleiding is recent onderzoek waaruit blijkt dat veel stamrecht BV’s te weinig bezittingen hebben om aan hun uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Als de BV minder kan uitkeren dan afgesproken met de fiscus, loopt deze belastinginkomsten mis.

Stamrecht BV moet zakelijk handelen
De voornaamste eis is dat stamrecht BV’s zakelijk handelen. De Belastingdienst onderzoekt onder meer of BV’s niet ongeoorloofd bedragen hebben opgenomen en/of onzakelijke (hypothecaire) leningen hebben verstrekt aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Een BV mag geld uitlenen aan de DGA, maar dan moet de lening voldoen aan vergelijkbare eisen als die een bank of een andere buitenstaander zou stellen. En nog belangrijker: de lening moet worden terugbetaald. Zo moet er een schriftelijke leningsovereenkomst zijn, een marktconforme rente zijn afgesproken die ook daadwerkelijk wordt betaald, en er moet een aflossingsschema zijn.

Stamrecht BV individueel beoordeeld
De Belastingdienst gaat pragmatisch te werk en bekijkt elk geval apart. De Belastingdienst bezoekt sinds 2013 pas opgerichte stamrecht bv’s.Of een (hypothecaire) lening van de BV aan de DGA zakelijk is, hangt daarom niet alleen af van de leningsvoorwaarden, maar ook van de kredietwaardigheid van de DGA. Die hangt onder meer af van het (gezins)inkomen, beschikbaar vermogen en de overwaarde van de woning.

Positieve/ negatieve hypotheekverklaring is niet voldoende
Voor een hypothecaire lening volstaat een positieve /negatieve hypotheekverklaring veelal niet meer, zodat de lening notarieel moet worden vastgelegd om door de fiscus als zakelijk te worden beschouwd. De omstandigheden kunnen in de loop der tijd veranderen. Een aflossingsvrije lening zonder notariële hypotheekakte die vijf jaar geleden nog zakelijk was, omdat er een flinke overwaarde op het huis zat, kan als de overwaarde is verdwenen, inmiddels niet langer zakelijk zijn. Door de voorwaarden aan te passen, een deel van de lening af te lossen of alsnog een hypotheek te vestigen, ziet de fiscus deze lening mogelijk wel weer als zakelijk.

Belastingdienst beoordeelt handelingen stamrecht BV
De Belastingdienst kijkt niet alleen naar leningen, maar ook naar andere handelingen die de uitkeringsverplichtingen in gevaar kunnen brengen. Zo kan een DGA die een groot deel van het vermogen van de stamrecht BV heeft verspeeld door speculatie op extra aandacht van de fiscus rekenen.

Onzakelijke handelingen kunnen leiden tot directe belastingheffing over de oorspronkelijk ontvangen ontslagvergoeding (inclusief oprenting) én 20 procent revisierente. Dit kan resulteren in een belastingclaim van 72 procent (52 procent inkomstenbelasting plus revisierente).

Voordat u besluit een stamrecht BV op te richten, moet u zich realiseren dat u deze verplichtingen aangaat voor de hele looptijd. Wilt u weten of een stamrecht BV voor u een geschikte optie is, maak persoonlijk afspraak stamrecht BV