Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Voorwaarden aankoop lijfrente

Uw gouden handdruk ter aankoop van een lijfrente moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De periodieke uitkeringen moeten toekomen aan de ex-werknemer. De periodieke uitkeringen kunnen onmiddellijk ingaan, maar mogen ook worden uitgesteld. Zij dienen uiterlijk op 65-jarige leeftijd in te gaan.
  • Bij overlijden van de ex-werknemer dienen de periodieke uitkeringen direct in te gaan. De periodieke uitkeringen mogen toekomen aan de echtgenote, gewezen echtgenote, dan wel partner of eigen kinderen, die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.
  • Het recht op periodieke uitkeringen heet 'stamrecht'. Dit stamrecht dient te worden ondergebracht bij een verzekeraar.
  • Het stamrecht mag niet worden afgekocht, vervreemd dan wel tot voorwerp van zekerheid gemaakt.

Kortom, deze regeling heeft het voordeel dat er over de vergoeding niet direct belasting hoeft te worden betaald. U betaalt alleen belasting over de periodieke uitkeringen. Dankzij de hoge inleg kan de verzekeringsmaatschappij een goed rendement boeken.