Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Depositogarantie tot € 100.000,- bij gouden handdruk banksparen

Het depositogarantiestelsel is in het leven geroepen om mensen, die hun spaargeld op een bank zetten, te beschermen in het geval de bank failliet gaat. Ook gouden handdruk banksparen valt onder deze depositogarantie.

Het garantiestelsel kent limieten en beperkingen. Het maximumbedrag dat gegarandeerd wordt, is € 100.000,- per persoon per bank. Voorbeeld: U heeft bij een bank een ‘gewone’ spaarrekening met daarop € 50.000,- plus een geblokkeerde bankspaarrekening gouden handdruk met € 75.000,-, dan lijdt u een verlies van € 25.000,- indien de bank failliet gaat. De garantie is immers gelimiteerd tot € 100.000,-. Wel mogen vorderingen van de bank op u worden verrekend. Stel, u heeft bij een bepaalde bank € 50.000,- spaargeld en € 75.000,- bankspaartegoed staan, dus € 125.000,- in totaal. Bij diezelfde bank heeft u ook een hypotheek van € 60.000,-. Als het helemaal misloopt met de bank, keert het garantiefonds in dat geval € 65.000,- uit, zodat u per saldo geen verlies lijdt.

Het is raadzaam om na te gaan of u per bank binnen het garantiebedrag blijft. Wordt de grens van € 100.000,- bruto overschreden, dan is het goed om een rekening bij een andere bank te openen. Zodra het spaarsaldo groeit boven € 100.000,- adviseren wij te spreiden over 2 banken. Vraag advies gouden handdruk banksparen.