Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Direct uitkerend banksparen

Een gouden handdruk heeft u ooit ontvangen als compensatie voor te missen inkomen. Dit betekent dat u het geld kunt gebruiken als aanvulling op een ww-uitkering of lager salaris. Direct uitkerend banksparen biedt dan uitkomst. Bij ontslag heeft uw werkgever de ontslagvergoeding op een opbouw bankspaarrekening gestort. Deze opbouw bankspaarrekening kunt u omzetten naar direct uitkerend banksparen. Vanaf dat moment vindt direct de eerste maandelijkse uitkering plaats. Op deze manier kan een periode financieel worden overbrugd. Houd er wel rekening mee dat de wet voorschrijft over hoeveel jaren de uitkeringen van de ontslagvergoeding moeten worden gespreid. Dit heeft te maken met de zogenaamde 1% sterftekans, die stastistisch aanwezig moet zijn. Deze spreiding is leeftijdsafhankelijk, waarbij geldt dat hoe jonger de bankspaarder, over des te meer jaren de uitkeringen worden gespreid. Het schema ziet er als volgt uit:

Leeftijd Minimale looptijd

< 25 jaar 18 jaar
25-30 jaar 15 jaar
30-35 jaar 12 jaar
35-40 jaar 9 jaar
40-45 jaar 6 jaar
45-50 jaar 4 jaar
50-55 jaar 3 jaar
55-60 jaar 2 jaar
> 60 jaar 1 jaar

In 2019 geldt bovenstaande 1 % sterftekans regel niet. U kunt in 2019 uw bestaande bankspaar rekening ook ineens afkopen met 20 % belastingvoordeel. Vraag advies aan onze adviseurs.

De opbouw bankspaarrekening staat ook bekend als uitgesteld uitkerend banksparen. Als u het bedrag van de ontslagvergoeding voorlopig niet nodig heeft, dan laat u het geld renderen. Uiterlijk op AOW-datum moet u de opbouw bankspaarrekening omzetten naar een direct uitkerende bankspaarrekening.

Rekenvoorbeeld opbouw banksparen omzetten naar direct uitkerend banksparen

Een 55-jarige verkoopmanager heeft zijn ontslagvergoeding van € 60.000,- aangewend voor opbouw banksparen. Omdat hij na 1 jaar nog geen ander werk heeft en hij een aanvulling op de WW-uitkering goed kan gebruiken, kiest hij voor het omzetten naar direct uitkerend banksparen. De bank stort het saldo van de ontslagvergoeding op de uitkerende bankspaarrekening. De € 60.000,- wordt in maandelijkse termijnen, verdeeld over 5 jaar, uitgekeerd:

Ontslagvergoeding (saldo op opbouw rekening) € 60.000,-
Maandelijkse uitkering € 1.068,-

(gedurende 5 jaar)
Totaal aan uitkeringen ontvangen = € 1.068,- * 60 maanden = € 64.080,-.

Dit maandelijkse bedrag is bruto. De bank is verplicht loonheffing in te houden. Het uit te keren nettobedrag is afhankelijk van het totaal aan inkomen (salaris/ WW uitkering + bankspaar uitkeringen) en de daarbij behorende belastingschijf.