Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Direct uitkerend banksparen

Een gouden handdruk heeft u ooit ontvangen als compensatie voor te missen inkomen. Bij ontslag heeft uw werkgever de ontslagvergoeding op een opbouw bankspaarrekening gestort. Deze opbouw bankspaarrekening kunt u omzetten naar direct uitkerend banksparen. Vanaf dat moment vindt direct de eerste maandelijkse uitkering plaats. Op deze manier kan een periode financieel worden overbrugd. Houd er wel rekening mee dat de wet voorschrijft over hoeveel jaren de uitkeringen van de ontslagvergoeding moeten worden gespreid. Dit heeft te maken met de zogenaamde 1% sterftekans, die stastistisch aanwezig moet zijn. Deze spreiding is leeftijdsafhankelijk, waarbij geldt dat hoe jonger de bankspaarder, over des te meer jaren de uitkeringen worden gespreid.

De opbouw bankspaarrekening staat ook bekend als uitgesteld uitkerend banksparen. Als u het bedrag van de ontslagvergoeding voorlopig niet nodig heeft, dan laat u het geld renderen. Uiterlijk op AOW-datum moet u de opbouw bankspaarrekening omzetten naar een direct uitkerende bankspaarrekening.

Rekenvoorbeeld opbouw banksparen omzetten naar direct uitkerend banksparen

Een ontslagen werknemer heeft in het verleden zijn ontslagvergoeding van € 60.000,- aangewend voor opbouw banksparen. Nu kiest hij voor het omzetten naar direct uitkerend banksparen. De bank stort het saldo van de ontslagvergoeding op de uitkerende bankspaarrekening. De € 60.000,- wordt in maandelijkse termijnen, verdeeld over 5 jaar, uitgekeerd:

Ontslagvergoeding (saldo op opbouw rekening) € 60.000,-
Maandelijkse uitkering € 1.068,-

(gedurende 5 jaar)
Totaal aan uitkeringen ontvangen = € 1.068,- * 60 maanden = € 64.080,-.

Dit maandelijkse bedrag is bruto. De bank is verplicht loonheffing in te houden. Het uit te keren nettobedrag is afhankelijk van het totaal aan inkomen (salaris/ AOW + bankspaar uitkeringen) en de daarbij behorende belastingschijf.