Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Uitgesteld banksparen

Deze variant van banksparen staat ook bekend als opbouw banksparen. Veel mensen hebben hiervoor gekozen omdat ze bij ontslag de gouden handdruk niet onmiddellijk nodig hadden. De ontslagvergoeding blijft op de geblokkeerde bankspaarrekening staan en groeit jaarlijks aan door de rente. Men heeft gekozen voor een vaste of variabele rente. Op elk moment kan een variabele rente omgezet worden naar een vaste rente. Andersom kan niet. De rente beschouwt de fiscus als aanvullende inleg op het banksparen en is dus evenals de hoofdsom geblokkeerd voor het gebruik voor andere doelen dan het doen van uitkeringen.

U kunt zelf bepalen tot wanneer u de opbouw bankspaarrekening laat lopen. De limiet is echter gesteld op 31 december van het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt. Op deze einddatum moeten de uitkeringen uiterlijk starten (u mag de uitkeringen altijd eerder laten ingaan). Deze limiet verschuift elk jaar naar gelang de pensioengerechtigde leeftijd verschuift.

Rekenvoorbeeld uitgesteld banksparen

De ontslagvergoeding van een 40-jarige boekhouder wordt vastgezet. De ontslagvergoeding op de bankspaarrekening bedraagt € 40.000,-. Via gouden handdruk banksparen staat de ontslagvergoeding 10 jaar vast tegen 4% rente.

Ontslagvergoeding € 40.000,-
10 jaar oprenten bij 4% € 59.200,-
  --------------
Rendement € 19.200,-

Op de einddatum kan de boekhouder de looptijd verlengen of het saldo omzetten naar een direct uitkerend banksparen. Uitstellen kan tot uiterlijk AOW-leeftijd. Dan moet de boekhouder maandelijkse uitkeringen uiterlijk laten ingaan.