Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

FNV en CNV: 'hoogte en duur WW kan omlaag'

De sociale partners zijn bereid de hoogte en de duur van de WW-uitkering aan te passen. De WW-uitkering kan 2,5 in plaats van 5 jaar duren en kan in sommige gevallen ook minder dan 70% van het laatst verdiende loon bedragen.

Dat hebben de vakcentrales FNV en CNV zaterdag 22 januari gemeld. Ze eisen in ruil daarvoor wel een betere WW-regeling voor jonge werklozen. De vakcentrales vinden dat jonge werknemers niet de dupe mogen worden van bezuinigingen op de WW, die het kabinet heeft opgelegd.

Voor 1 april 2005 zal de SER een advies uitbrengen aan de regering over haar wijzigingsplannen in de WW-wetgeving. De regering zelf heeft het voornemen om de kortdurende WW-uitkering af te schaffen en om de WW-uitkering te verrekenen met de ontslagvergoeding.

Uit deze uitingen van de vakcentrales blijkt dat alle invalshoeken grondig worden bestudeerd. Zodra wij meer weten over de ontwikkelingen op dit gebied zullen wij u via deze site op de hoogte stellen.

 

Overig nieuws