Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Streven naar duurzame Sociale Zekerheid

Minister De Geus: alles op alles zetten om duurzaam socialezekerheidsstelsel te waarborgen.

Als we niet in actie komen zullen door ontgroening en vergrijzing zowel de oudedagsvoorziening als de betaalbaarheid van heel het socialezekerheidsstelsel onder grote druk komen te staan. Dat betoogde minister De Geus van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid tijdens de Jan Brouwerconferentie op donderdag 13 januari te Haarlem.

Structurele aanpassingen van de arbeidsmarkt, een eigentijds sociaalzekerheidstelsel en een hogere arbeidsdeelname van vrouwen zijn daarom geboden, aldus de minister.

De Geus wees op het belang van een flexibele en dynamische arbeidsmarkt waarbij werkzekerheid voorop staat in plaats van de baanzekerheid waarop veel mensen nu nog vertrouwen. Bij zo'n arbeidsmarkt waar men gemakkelijk van baan verwisselt zonder werkloos te worden past ook een minder rigide ontslagbescherming, aldus de minister. 

Dat biedt bovendien kansen voor mensen die aan de kant staan. Want als werkgevers bang zijn om geen afscheid te kunnen nemen van werknemers, nemen zij geen mensen aan, aldus minister De Geus.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overig nieuws