Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Wetswijzigingen WW geaccepteerd door kabinet

SER-adviezen inzake WW door kabinet overgenomen
Het kabinet is vrijdag 22 april 2005 akkoord gegaan met het SER-advies over de wijzigingen in de WW (WerkeloosheidsWet). Belangrijkste wijziging is inkorting van de maximale WW-duur tot 3 jaar en 2 maanden (nu : 5 jaar). Deze wijzigingen moeten op jaarbasis ca. 450 miljoen euro aan besparing op WW-lasten opleveren (43.000 uitkeringsjaren). Het kabinet zal deze plannen nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten loodsen. Vermoedelijke ingangsdatum is 1 januari 2006. Het kabinetsplan om de ontslagvergoeding in mindering te brengen op de WW-uitkering komt hiermee te vervallen.

 
Belangrijkste versobering: inkorten looptijd WW-uitkering 
Op dit moment ontvangt een 58-jarige werkeloze (heeft een 40 jarig arbeidsverleden, omdat uitgegaan wordt van start arbeidsverleden vanaf 18 jaar) de maximale duur van 5 jaar WW-uitkering. De maximale duur wordt in de nieuwe WW 3 jaar en 2 maanden (bereikt bij 56-jarige leeftijd). Ook alle overige looptijden worden korter en dus ontvangen werkelozen  minder WW-uitkering:
 
Arbeidsverleden (men gaat ervan uit dat ieders arbeidsverleden start op 18-jarige leeftijd)
Looptijd Nu
Looptijd Wordt
1 jaar
Eventueel kortdurende uitkering
3 maanden
2 jaar
Eventueel kortdurende uitkering
3 maanden
3 jaar
Eventueel kortdurende uitkering
3 maanden
4 jaar
6 maanden
4 maanden
5
9 maanden
5 maanden
10
12 maanden (1 jaar)
10 maanden
15
18 maanden (1,5 jaar)
15 maanden
20
24 maanden (2 jaar)
20 maanden
25
30 maanden (2,5 jaar)
25 maanden
30
36 maanden (3 jaar)
30 maanden
35
48 maanden (4 jaar)
35 maanden
38
48 maanden (4 jaar)
38 maanden: maximum bereikt
40
60 maanden (5 jaar): maximum bereikt
38 maanden

Voor jongere werkelozen wordt de situatie beter: Ook jongeren krijgen recht op WW; wekeneis wordt daarentegen iets zwaarder
Om voor WW in aanmerking te komen moet naast het arbeidsverleden in jaren ook 26 weken van de voorgaande 39 weken gewerkt zijn. In de nieuwe plannen moet iemand 26 weken uit de voorgaande 36 weken hebben gewerkt. Deze zogenaamde refertevoorwaarde is dus iets strenger geworden. Tevens komt de kortdurende WW te vervallen in de huidige plannen. De kortdurende WW geldt op dit moment voor personen die wel voldoen aan de “26 uit 39 weken”- eis, maar nog niet 4 jaar aaneengesloten hebben gewerkt (vaak jongeren). Deze personen ontvangen 70 \an het minimumloon gedurende 6 maanden. In de nieuwe situatie krijgen ook personen die korter dan 4 jaar hebben gewerkt een WW-uitkering (blijkt ook uit de tabel). 

Hoogte van de nieuwe WW-uitkering: 75 \n de eerste 2 maanden, daarna 70 \an het laatstverdiende salaris
In de nieuwe WW ontvangt de werkeloze gedurende de eerste 2 maanden 75 \an het laatstverdiende salaris. Dat is nu 70 \Daarna ontvangt men 70 \an het laatstverdiende salaris (hetzelfde als nu). Het maximum blijft 30.500,- euro op jaarbasis (iets meer dan 2.500,- euro per maand). Alhoewel hier veel ophef over is geweest is dit voor de WW-ontvanger een geringe verbetering ten opzichte van de huidige WW.

Voorbeeld van een 45-jarige werknemer die ontslagen wordt: uitkering wordt bijna 10 \ger in de nieuwe WW
Man:   45 jaar (dus: arbeidsverleden van 27 jaar)
Laatstverdiende salaris: 30.000,- per jaar
WW nu:   21.000,- per jaar (= 1.750,- per maand gedurende hele looptijd van 30 maanden)
WW toekomst:  eerste 2 maanden 1.875,- (= 75 \, daarna 1.750,- per maand (= 70 \ gedurende 25 maanden)

Maand

Huidige WW

WW toekomst

Maand 1
1.750,-
1.875,-
Maand 2
1.750,-
1.875,-
Maand 3
1.750,-
1.750,-
Maand 4 t/m 27
1.750,-
1.750,-
Maand 28 t/m 30
1.750,-
Niets, uitkering gestopt

TOTAAL

52.500,-
47.500,-

Weinig verandering na de WW-periode (voor degene die tussen de 50 en 60 jarige leeftijd ontslagen wordt)
Volgens de nieuwe plannen valt men in de IOW (Inkomensvoorziening voor Oudere Werkelozen). De uitkering is ter hoogte van het sociaal minimum (hangt af van gezinssituatie) en loopt door tot 65-jarige leeftijd (dan start de AOW). Er geldt geen vermogenstoets, wel een partnertoets; Dit betekent dat het eventuele inkomen van een verdienende partner wordt gekort op de uitkering cq. er helemaal geen IOW-uitkering wordt uitgekeerd. Dit is identiek aan de huidige situatie: IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers)

Kleine verbetering na de WW-periode (voor degene die vanaf 60 jarige leeftijd ontslagen wordt)
In de nieuwe plannen heeft men recht op een IOW-uitkering. Er geldt geen partnertoets en ook geen vermogenstoets. Dit betekent dat zowel de partner een inkomen mag genieten als ook dat er vermogen (spaargeld, etc.) aanwezig mag zijn. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, want bij de huidige IOAW geldt wel een partnertoets, ook voor personen die vanaf  60-jarige leeftijd ontslagen worden.

Overig nieuws