Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Last in first out niet langer hoofdregel bij ontslag

'Last in, first out' verdwijnt als hoofdregel bij bedrijfseconomische ontslagen. Het
afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende
leeftijdscategorieën in een bedrijf, wordt het leidende principe. Dit betekent dat
werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen
die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt
voorgedragen voor ontslag. Het gewijzigde Ontslagbesluit treedt op 1 maart 2006 in
werking.

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door de verplichtstelling van
het afspiegelingsbeginsel de ontslagbescherming voor groepen werknemers zoals
herintreders, jongeren en ouderen gelijkmatiger verdelen. 'Dit is in het belang van een
evenwichtige leeftijdopbouw en de vertegenwoordiging van verschillende groepen van
werknemers in een bedrijf', aldus De Geus. Begin september heeft de Tweede Kamer de
voorgestelde wijzigingen al besproken en aanvaard.

Het Ontslagbesluit regelt verder dat er geen toetsing meer plaatsvindt door het Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI) van collectieve ontslagen van 20 werknemers of meer om
bedrijfseconomische redenen. Voorwaarde is dat de werkgever en de betrokken vakbonden het
met elkaar eens zijn over het aantal banen dat verdwijnt. CWI controleert wel of het
afspiegelingsbeginsel goed wordt toegepast. Voor lopende ontslagverzoeken en voor
meldingen van collectief ontslag die voor 1 maart 2006 zijn gedaan blijft de huidige
situatie gelden. Dat is ook het geval als er voor 1 maart een overeenkomst is gesloten
tussen werkgever en betrokken vakbonden over collectief ontslag en het ontslag voor 1
oktober bij het CWI is gemeld.

Zoals de minister al aan de Kamer heeft toegezegd, worden werkgevers verplicht om bij het
ontslag van werknemers die langdurig ziek zijn scholing aan te bieden als dat hun enige
kans is om weer aan het werk te komen. Deze nieuwe ontslagregel wordt van kracht op 1
januari 2006 tegelijk met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Overig nieuws