Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

'Ontslagplannen CDA slecht voor mkb'

Het CDA-plan om de ontslagvergunning te koppelen aan scholing is onuitvoerbaar en zelfs schadelijk voor het midden- en kleinbedrijf .
 
Dat laatste stelt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen, oprichter van ontslag.nl. Volgens hem kunnen mkb'ers hun werknemers niet of juist veel moeilijker ontslaan. Hij wordt in zijn kritiek bijgestaan door het merendeel van de sociale partners.

Het CDA-plan om de ontslagvergunning te koppelen aan scholing is onuitvoerbaar en zelfs schadelijk voor het midden- en kleinbedrijf .
 
Dat laatste stelt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen, oprichter van ontslag.nl. Volgens hem kunnen mkb'ers hun werknemers niet of juist veel moeilijker ontslaan. Hij wordt in zijn kritiek bijgestaan door het merendeel van de sociale partners.

Patstelling
Het CDA komt met het plan in een poging de patstelling in de discussie rond de versoepeling van het ontslagrecht te doorbreken. De mate waarin een werkgever zijn werknemers cursussen en scholing heeft aangeboden moet volgens het CDA maatgevend worden voor de vraag of iemand ontslagen mag worden en hoe hoog de ontslagvergoeding moet zijn.

Incidenteel
Van Gelderen wijst erop dat in veel kleinere bedrijven weinig aan scholing wordt gedaan of alleen op incidentele basis, waardoor de ontslagmogelijkheden verder worden beperkt. Het VNO-NCW liet eerder al weten het voornemen van de christendemocraten niet te zien zitten: 'de rechter gaat niet over het sociaal beleid van ondernemingen'.

Onuitvoerbaar
Het CNV juicht het plan juist toe. Het FNV noemt het koppelen van scholing aan ontslag in de Telegraaf echter 'onuitvoerbaar en bureaucratisch'.

Overig nieuws