Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

SZW-rapport toekomst OR bijna klaar

Minister De Geus heeft enkele instituten de opdracht gegeven enkele scenario's voor de toekomst van de OR uit te werken. Het zou op 1 juli klaar moeten zijn. Er ging een serieus gerucht dat de rapportage wegens tijdgebrek was uitgesteld naar het najaar.

Minister De Geus heeft enkele instituten de opdracht gegeven enkele scenario's voor de toekomst van de OR uit te werken. Het zou op 1 juli klaar moeten zijn. Er ging een serieus gerucht dat de rapportage wegens tijdgebrek was uitgesteld naar het najaar. Mede-onderzoeker Evert Smit van Basis en Beleid bevestigt echter dat het onderzoek met 3-5 scenario's per 1 juli op het ministerie van SZW ligt. Op basis van dit rapport wil minister De Geus de Tweede Kamer in het najaar een nieuw voorstel voor een andere WOR toesturen.
 
Herbezinning medezeggenschap
Naast Evert Smit van het organisatieadvies bureau Basis en Beleid, werkt ook Robbert van het Kaar van het Hugo Sinzheimer Instituut eraan mee. Verder zijn Marc van der Meer en Wout Buitelaar van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) bij het onderzoek betrokken. In een nieuwsbrief van het AIAS schrijft een van de onderzoekers over de opzet: 'De bedoeling van het project is een bijdrage te leveren aan de herbezinning op de medezeggenschap in Nederland. Dat gebeurt door de uitvoering van een scenariostudie. In het project zullen we het zogenoemde focussysteem van de medezeggenschap definiëren (vaststellen van definities en mogelijke scenario's/red), enkele historische trends destilleren, een aantal omgevingsvariabelen vaststellen (zoals internationalisering, arbeidsverhoudingen, stand HRM etc/red) en enkele ontwikkelingsscenario's ontwikkelen en uitwerken.' Smit erkent dat de gegeven tijd voor het onderzoek, twee tot drie maanden, 'bepaalde beperkingen met zich mee brengt'. Maar hij is er vast van overtuigd dat de rapportage per 1 juli klaar zal zijn.

Overig nieuws