Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht en scholing vooralsnog taboe in de SER

Werkgevers en de vakbeweging gaan voorlopig de discussie over de versoepeling van het ontslagrecht en investeringen in scholing in geval van werkloosheid uit de weg. Door pijnpunten te isoleren, hopen de sociale partners eind augustus in de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet alsnog te adviseren over de toekomst van de sociale zekerheid.

 "Zeker met het oog op de vervroegde verkiezingen is er behoefte om op tijd vanuit de SER een advies te geven. Het is duidelijk dat ons dat niet gaat lukken als we het eerst nog eens moeten worden over het ontslagrecht en scholingsfaciliteiten bij werkloosheid", aldus coördinator sociale zaken Alfred van Delft van MKB-Nederland donderdag.

 

Pragmatische oplossing
Een woordvoerder van de FNV sprak donderdag van een pragmatische oplossing gezien de kabinetscrisis en de vervroegde verkiezingen die daar het gevolg van zijn. Volgens hem is er binnen de SER namelijk wel de behoefte om voor de verkiezingen een advies te geven aan politieke partijen over bijvoorbeeld de gevolgen van de vergrijzing voor de arbeidsmarkt.

Het overleg in de SER over het zogeheten middellange-termijnadvies is in april stukgelopen, omdat de vakbeweging niet de nut en noodzaak inziet om het werkgevers makkelijker te maken personeel te ontslaan. Werkgevers verwijten op hun beurt de vakbeweging dat deze onrealistische eisen stelt over investeren in het scholen van werknemers.

Financiering
Over de noodzaak van scholing zijn de partijen het eigenlijk wel eens, maar ze steggelen over de wijze van financiering en in hoeverre werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zo leeft volgens Van Delft de vraag of tegenover verlaging van de ontslagvergoeding een extra bijdrage van de werkgever voor scholing moet staan om mensen sneller aan een baan te helpen.

De sociale partners hebben deze week afgesproken dat ze gaan proberen om het eind van dit jaar alsnog eens te worden over deze onderwerpen. Als dat lukt en de verkiezingen inderdaad op 22 november plaatsvinden, komt volgens Van Delft het SER-advies over ontslagrecht nog op tijd om meegenomen te worden in het regeerakkoord van een nieuw kabinet.

Overig nieuws