Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Advies aan kabinetsformateurs: Ontslagvergoeding afschaffen

Dit advies geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de kabinetsformateurs. In plaats van een ontslagvergoeding zou een werknemer leerrechten en scholing moeten “meekrijgen” bij ontslag. Volgens de WRR verbetert dit de arbeidsmarkt voor ontslagen werknemers.

Dit advies geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de kabinetsformateurs. In plaats van een ontslagvergoeding zou een werknemer leerrechten en scholing moeten “meekrijgen” bij ontslag. Volgens de WRR verbetert dit de arbeidsmarkt voor ontslagen werknemers.
 
Discussie over afschaffen ontslagvergoeding loopt al langer
Verlagen cq. afschaffen van de ontslagvergoeding is een discussie die al lang loopt: Werkgevers willen een goedkoper ontslagrecht, met andere woorden: hoe wordt het voor werkgevers goedkoper om personeel te ontslaan. Ontslag wordt door de meeste werkgevers als duur ervaren: een werkgever die een werknemer wilt ontslaan zal dat altijd kunnen doen, echter hij zal een compensatie moeten betalen: de zogenaamde kantonrechtersformule. De werkgever moet voor elk jaar dat de werknemer heeft gewerkt (minimaal) 1 maand
ontslagvergoeding meegeven. Voor oudere werknemers geldt 1,5 maand
per gewerkt jaar (jaren gewerkt tussen 40 en 50 jaar oud) of 2 maanden
ontslagvergoeding per gewerkt jaar (jaren gewerkt vanaf 50-jarige
leeftijd). Achtergrond is dat het voor oudere werknemers moeilijker is
om een nieuwe baan te vinden, dus moet hij een hogere ontslagvergoeding
meekrijgen. Die de werkgever moet betalen. Werkgevers ervaren deze
ontslagvergoeding als duur. Daarom is over de ontslagvergoeding discussie.
 
 
Ontslagvergoeding (kantonrechtersformule) is niet wettelijk vastgelegd
De kantonrechtersformule is niet wettelijk vastgelegd. Vraag voor de kabinetsformateurs is dus of men dit wilt veranderen. Een toekomstig kabinet  zou de hoogte van de ontslagvergoeding wettelijk kunnen vastleggen (wat volgens het advies van de WRR betekent: afschaffen ontslagvergoeding).
 
 
Kabinetsformatie houdt zich bezig met afschaffen ontslagvergoeding
Het CDA wil een verlaging van de ontslagvergoeding. PvdA en Christen Unie willen handhaving van de huidige ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule. De werkgevers zijn ook voorstander van verlagen (bijvoorbeeld halvering) of afschaffen van de ontslagvergoeding. De vakbonden willen de huidige kantonrechtersformule in stand houden en zijn daar tot op heden ook in geslaagd.
 
Ontslagvergoeding afschaffen onderwerp van Kabinetsformatie
In de laatste week van januari zal de WRR het complete advies presenteren aan de kabinetsformateurs. Komende maanden zal duidelijk worden of het kabinet de ontslagvergoeding wettelijk wilt verlagen of afschaffen of dat de kantonrechtersformule gehandhaafd blijft.
 
De richting waarin deze discussie zich ontwikkelt is nog onduidelijk, maar zal grote consequenties hebben op het toekomstige ontslagrecht.
 
Marius Winter
Directeur Gouden HanddrukSpecialist
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 035-603 45 26
www.goudenhanddrukspecialist.nl

Overig nieuws