Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

'Ontslagvergoeding afschaffen'

DEN HAAG - Werknemers die hun baan verliezen kunnen geen aanspraak meer maken op een ontslagvergoeding.Dat adviseert de gezaghebbende Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan het kabinet in het rapport 'Investeren in werkzekerheid'.

In het rapport, dat komende dinsdag wordt gepresenteerd, stelt de WRR voor werknemers in plaats van een vergoeding na ontslag leerrechten te geven die tijdens de loopbaan gebruikt moeten worden, zodat een werknemer bij onverhoopt ontslag volledig bij de tijd is. Eventueel kan de opzegtermijn nog gebruikt worden voor reïntegratie of scholing.

Onderlinge afspraken
Daarnaast moeten werkgevers en werknemers onderling in cao's afspraken gaan maken over het beëindigen van een dienstverband. Daarmee worden de ontslagaanvraag bij het CWI en de goedkeuring van de kantonrechter overboord gezet. Nu moet het ontslag door een van beide instanties getoetst worden.

Bij de kabinetsformatie ligt het heikele onderwerp ontslagrecht ook op tafel. Het vergaande advies van de WRR kan dan ook zeker een rol gaan spelen bij de formatiebesprekingen tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Het CDA wil de ontslagvergoeding inperken. Voorwaarde is wel dat voldoende geïnvesteerd wordt in scholing. De PvdA wil niet tornen aan het huidige ontslagrecht, tenzij de sociale partners een akkoord bereiken.

Overig nieuws