Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht ongemoeid gelaten door nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet verandert niets aan het ontslagrecht. CDA, PvdA en ChristenUnie willen eerst met werkgevers en vakbonden overleggen over een mogelijke versoepeling.

Dat staat in het concept-regeerakkoord dat de onderhandelaars vanmiddag aan hun fracties voorleggen.

Wens
Een versoepeling van het ontslagrecht is een vurige wens van de werkgevers. Maar de SER, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, slaagden er op het laatste moment toch niet in hierover overeenstemming te bereiken. Onlangs adviseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat de ontslagvergoeding voor werknemers moet worden afgeschaft. Maar het nieuwe kabinet durft zijn vingers niet aan de zaak te branden en wil dat werkgevers en bonden eerst zelf weer om de tafel gaan zitten.

Overig nieuws