Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding en regeerakkoord 2007

"Nieuwe coalitie CDA, PVDA en CU laat ontslagvergoeding in tact"
 
Dit waren de woorden van Marius Winter, directeur van Gouden HanddrukSpecialist tijdens de NVP-lezing voor P&O-managers en -functionarissen uit het bedrijfsleven en (semi)overheid. De lezing vond plaats op 15 februari 2007 in Hotel Mercure te Nieuwegein. Titel was: "ontwikkelingen in het ontslagrecht 2007”.
Bestudering van het regeerakkoord toont dat het ontslagrecht en de ontslagvergoeding in grote lijnen in tact blijft.
Hoogte ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule
 
De hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule. Het komt erop neer dat een werknemer bij ontslag voor elk gewerkt dienstjaar 1 maand ontslagvergoeding "meekrijgt". Is een werknemer ouder dan 40 jaar dan ontvangt de ex-werknemer per gewerkt dienstjaar 1,5 of 2 maanden ontslagvergoeding. Werkgevers hebben kritiek op deze formule, omdat ontslag daarmee duur is. Werkgevers zijn voorstander van verlaging van de ontslagvergoeing, bijvoorbeeld een halvering van de kantonrechtersformule of een maximering tot 1 jaarsalaris.
 
Wat zegt het Regeerakkoord over de ontslagvergoeding
 
Het Regeerakkoord noemt 2 concrete maatregelen over maximering van ontslagvergoeding; Deze maatregelen hebben alleen betrekking op een zeer kleine groep "topverdieners":
  1. Voor topverdieners in (semi) publieke sector mag een ontslagvergoeding maximaal 1 jaarsalaris bedragen. Dit geldt voor functionarissen die hetzelfde salaris verdienen als Minister President JP Balkenende (dit is de norm voor topverdieners)
  2. Bij topbestuurders in het bedrijfsleven gaat het kabinet de naleving van Code Tabaksblat volgen. Deze Code schrijft voor dat topbestuurders in het bedrijfsleven een maximale ontslagvergoeding van 1 jaarsalaris mogen ontvangen
 
Bovenstaande maximering van de ontslagvergoeding geldt voor een zeer kleine groep topbestuurders in de publieke sector en het bedrijfsleven.
 
Ontslagvergoeding blijft voorlopig gelijk voor de "gewone"werknemer
 

Overig nieuws