Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Afspiegelen bij ontslag is balen voor werkgevers

Vroeger moesten werkgevers bij ontslagen wegens een reorganisatie het lifo principe (last in first out) toepassen. Dit houdt in dat de laaatst in dienst genomen werknemer het eerst moet vertrekken. In de praktijk konden daardoor vaak de jongere werknemers het eerst gaan.


Dwarsdoorsnede
Sinds 1 maart 2006 moeten werkgevers bij gedwongen ontslagen het afspiegelingsbeginsel toepassen. Dit houdt in dat de groep werknemers die ontslagen wordt een dwarsdoorsnede moet zijn van de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf. Dat betekent dat van elke leeftijdsgroep van jong tot oud in verhouding eenzelfde deel van de werknemers moet worden ontslagen. Werkgevers blijken niet tevreden over hoe dit systeem in de praktijk uitwerkt.

Ervaren
Het CWI zegt zelfs dat sommige werkgevers hun ontslagaanvragen weer intrekken als zij erachter koomen wat de gevolgen van het afspiegelingsbeginsel voor hun onderneming zullen zijn. Vaak worden hierdoor namelijk vooral ervaren werknemers getroffen die de werkgevers juist graag willen behouden.

Overig nieuws