Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

DAS bepleit meer transparantie in ontslagprocedure van CWI

DAS Rechtsbijstand pleit voor meer transparantie bij ontslagprocedures. Dit stelt de maatschappij naar aanleiding van de aankondiging dat de Nationale Ombudsman een onderzoek gaat starten naar de ontslagprocedure van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Redenen voor het onderzoek van de Ombudsman zijn klachten over gebrek aan transparantie, belangenverstrengeling en de schijn van partijdigheid bij die procedure. DAS behandelt jaarlijks veel ontslagzaken waarbij de procedure bij het CWI wordt gevolgd. Het CWI beslist in deze ontslagprocedures of een ontslagvergunning wordt verleend aan een werkgever. De ontslagaanvragen worden beoordeeld door een Ontslagadviescommissie, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitten. De namen van deze personen worden echter niet bekend gemaakt waardoor mogelijke belangenverstrengeling of partijdigheid niet aan het licht komt.

Ondoorzichtig
Ook DAS constateert dat de procedure ondoorzichtig is. Omdat het CWI de leden van de Ontslagadviescommissie niet bekend maakt, ontbreken transparantie en controleerbaarheid in ontslagprocedure. Bovendien verloopt de hele procedure schriftelijk. In tegenstelling tot de kantongerechtprocedure kent de ontslagprocedure van het CWI geen zitting waar partijen hun standpunten mondeling kunnen toelichten. Werknemers krijgen dan ook niet het gevoel dat er naar hun argumenten wordt geluisterd.

Veel werknemers die door DAS worden bijgestaan in de ontslagprocedure van het CWI, hebben niet het gevoel dat er serieus naar hun zaken wordt gekeken en zijn het niet eens met de beslissing om een ontslagvergunning te verlenen. Bezwaar maken is echter niet mogelijk. DAS is van mening dat meer transparantie in de procedure bij werknemers zal leiden het tot meer begrip voor de uitkomsten van de procedure.

Kantonrechter
In ontslagprocedures bij de kantonrechter, de zogenoemde ontbindingsprocedures, wordt altijd de naam van de kantonrechter bekendgemaakt. Ook bestaat de mogelijkheid op wraking of verschoning, op het moment dat de kantonrechter vooringenomen blijkt of dat hij één van beide partijen persoonlijk of zakelijk kent.

"Het is voor zowel werkgever als werknemer noodzakelijk om te kunnen vertrouwen op de integriteit en betrouwbaarheid van de procedure die leidt tot afgifte van de ontslagvergunning", aldus DAS. De maatschappij is verheugd dat de Nationale Ombudsman de procedure bij het CWI onder de loep neemt en onderzoekt of de ontslagadviescommissie onafhankelijk is en de procedure met voldoende waarborgen omkleed is.

Overig nieuws