Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Nieuw ontslagstelsel steun in rug bedrijfsleven

Een nieuw ontslagstelsel moet aansluiten op de praktijksituatie in het bedrijfsleven. Dat betekent dat ondernemers in economisch zware tijden personeel moeten kunnen ontslaan zonder torenhoge vergoedingen. Als dat niet kan, valt het hele bedrijf om en verliest iedereen zijn baan.

Zo reageert MKB-Nederland op het eind januari gepubliceerde rapport ‘Investeren in werkzekerheid’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De koepel van branche- en ondernemersorganisaties beschouwt het advies als een steun in de rug om ontslag goedkoper en eenvoudiger te maken. Maar zij mist waarborgen voor kleine bedrijven met weinig vlees op de botten.

De WRR pleit voor het inzetten van specifiek arbeidsmarktbeleid om de participatie van ouderen, allochtonen, vrouwen en lager opgeleiden te vergroten. Ook de doorstroming op de arbeidsmarkt (‘van baan naar baan’) kan beter, aldus de WRR. MKB-Nederland ziet hierin een bevestiging dat scholing en opleiding cruciaal zijn voor het bereiken van werkzekerheid, onder het motto ‘van ontslagbescherming naar mobiliteitsbevordering’. Tegenover het risico van baanverlies staat dan de redelijke zekerheid van een overgang naar een volgende baan. In lijn daarmee stelt de WRR dat de ontslagvergoeding moet worden afgeschaft.

De ontslagvergoeding kan beter worden besteed aan een actieve zoekperiode naar werk en aan reïntegratie-inspanningen van de werknemer, werkgever en overheid gezamenlijk. Door het zo vroeg mogelijk inzetten van die inspanningen zal de kans op het vinden van een nieuwe baan worden gemaximeerd. Maar ook kan daarmee het zelfstandig ondernemerschap worden gestimuleerd.

Het advies van de WRR is een wezenlijke breuk met traditionele vormen van het huidige arbeidsbestel. MKB-Nederland vindt dit noodzakelijk in het perspectief van grotere arbeidsparticipatie en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Bron: slijtersvakblad.nl

Overig nieuws