Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag oudere werknemer nog steeds bottle neck voor arbeidsdeelname ouderen

Aldus de waarschuwing van de Centrale Economische Commissie (CEC) aan de onderhandelaars van CDA, PvdA en CU voor het opstellen van het Regeerakkoord. Het Financieel Dagblad bericht hierover op 28 februari 2007. De discussie over versoepeling ontslagrecht en maximering ontslagvergoeding blijkt nog niet gesloten.

 
 
Het huidige (en vorige) kabinet Balkenende streeft naar een verhoging van de arbeidsdeelname van oudere werknemers. Reden is dat de Overheid in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten verwacht. Om dit te voorkomen moeten  nu maatregelen worden genomen. Belangrijkste instrument van het huidige Kabinet Balkenende wordt het voornemen om ouderen mee te laten betalen aan de AOW als ze eerder stoppen met werken. Deze financiele prikkel moet werken tot 65 jarige leeftijd bevorderen.
 
De CEC geeft een aantal adviezen om de arbeidsdeelname van 50- en 60-plussers te bevorderen:
 
  1. Maximeer ontslagvergoeding. Met de huidige “hoge” ontslagvergoeding kunnen werknemers een lange periode overbruggen tot hun pensioen. Dit bevordert eerder stoppen met werken. Advies is dus het maximeren of verlagen van de ontslagvergoeding. De huidige kantonrechtersformule geeft ontslagen werknemers van 50 jaar en ouder per gewerkt jaar 2 maanden als ontslagvergoeding “mee”. Jongere werknemers ontvangen bij ontslag 1 of 1,5 maand per gewerkt dienstjaar. Ontslag levert voor oudere werknemers dus een hogere ontslagvergoeding op.
  2. Afschaffen IOW (Inkomensvoorziening voor Oudere Werknemers). Deze IOW geeft 50-plussers na ontslag een uitkering op bijstand niveau. De IOW loopt door tot pensioendatum. Voordeel van de IOW ten opzichte van bijstand is dat bezit van eigen huis of kapitaal op de bankrekening een oudere ex-werknemer toch recht heeft op een IOW uitkering. Deze extra inkomsten maken het eenvoudiger om financieel te overbruggen tot pensioendatum
  3. Introduceer een fiscale loonkosten subsidie voor oudere werknemers. Hiermee wordt het voor werkgevers goedkoper om oudere werknemers in dienst te nemen. Werkgevers zijn op dit moment huiverig om oudere werknemers aan te nemen, onder ander vanwege de hogere loonkosten en de hoge ontslagvergoeding bij ontslag
  4. Stimuleer demotie (met lager salaris) op latere leeftijd. De lagere arbeidsproductiviteit van oudere werknemers geeft een lager salaris. Dit moet ontslag van oudere werknemers voorkomen zoals nu nog vaak voorkomt
 
 
Ontslag van oudere werknemers komt nu nog te vaak voor, volgens de CEC. Diezelfde ontslagen oudere ex-werknemer vindt vervolgens geen nieuwe baan, maar overbrugt financieel tot de pensioendatum vanwege de “hoge”ontslagvergoeding, de WW en de IOW uitkering. Dat is geen prikkel tot het vinden van een nieuwe baan. Ook nemen werkgevers deze groep niet aan. Reden : ouderen zijn  relatief duur ten opzichte van hun productiviteit en bij ontslag moeten werkgevers een relatief hoge ontslagvergoeding betalen.
 
De meeste voorstellen van de CEC zijn volgens het Financieel Dagblad niet opgevolgd door CDA, PvdA en CU. De IOW blijft intact, maximering ontslagvergoeding vindt niet plaats; Uitgezonderd: maximering ontslagvergoeding bij topverdieners in de (semi) publieke sector tot maximaal 1 jaarsalaris en voor topverdieners in het bedrijfsleven geldt bij ontslag ook een maximale ontslagvergoeding van 1 jaarsalaris.

Overig nieuws