Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagregels blijven voorlopig gehandhaafd

Ontslagregels voorlopig handhaven, aldus Minister Donner
 
Ontslag regels moeten niet strakker worden, antwoordt  Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding was de opmerking van de SP over personeel die na 3 tijdelijke  (jaar)contracten geen vast contract krijgt van hun werkgever. De SP wenst voor deze groep meer zekerheid en dus het verzwaren van de ontslag regels voor deze groep.

Als voorbeeld noemt de SP de zeer jonge cassieres die 3 keer een tijdelijk contract krijgen. Volgens de Wet moet de werkgever na 3 tijdelijke contracten een vast contract aanbieden (contract voor onbepaalde tijd). Werkgevers kiezen er vaak voor om geen nieuw contract aan te bieden. De cassiere staat dus op straat. Het verzwaren van ontslag regels zou deze praktijk moeten tegengaan, volgens SP. 
 
Ontslagregels onderwerp van de participatietop
 
Binnenkort organiseert de Overheid een zogenaamde participatietop. Hierin komen  werkgeversorganisaties, werknemers vakbonden en de overheid bijeen. Doel is het verhogen  van de participatie van (onder andere inactieve) werknemers. Een van de voorstellen is het versoepelen van de ontslag regels. Hiervan zijn werkgevers voorstander. De werkgevers willen personeel gemakkelijker kunnen ontslaan en verwachten dat de arbeidsmarkt daarmee verbetert. De vakbonden zijn hierop tegen. De participatie top wordt voor de zomer 2007 gehouden en zal het onderwerp “versoepelen van ontslag regels” behandelen.

Overig nieuws