Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Donner ziet nut soepeler ontslagstelsel

DEN HAAG - Minister Donner van Sociale Zaken vindt dat de vakbeweging meer ambities mag tonen om mensen aan het werk te krijgen. De vakbeweging moet dan wel openstaan voor een soepeler ontslagstelsel.

Dat bleek gisteren uit de toespraak die de CDA-bewindsman hield bij de overhandiging van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de arbeidsmarkt.

Vorige week maakten de vakcentrales bekend de arbeidsdeelname in bijna twintig jaar tijd te willen opschroeven van 72 naar 80% van de beroepsbevolking. Dit is vooral nodig om de oplopende kosten van vergrijzing te kunnen opvangen.

'We zullen die doelstelling al zelfs eerder moeten bereiken', zei Donner. Zonder een exacte streefdatum te noemen hield de minister zijn gehoor voor 500.000 mensen extra aan het werk te willen hebben. Al met al levert dit 5% extra economische groei op.

Met vakbeweging en werkgevers hoopt Donner nog voor de zomer afspraken te maken over een hogere arbeidsdeelname. Het vooroverleg verloopt echter moeizaam, omdat de sociale partners kibbelen over het ontslagrecht.

Donner hield de vakbeweging gisteren voor dat een soepeler ontslagstelsel bijdraagt aan meer werkgelegenheid. 'Die extra banengroei gaat niet vanzelf en al helemaal niet als we vast blijven houden aan oude zekerheden', zei hij. 'Als we nee zeggen tegen open grenzen. Als we nee zeggen tegen mensen die langdurig buiten de arbeidsmarkt staan. Als we nee zeggen tegen verandering van de wijze waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. En als we nee zeggen tegen de internationale ontwikkeling op producten- en arbeidsmarkten.'

Veel hoop dat de vakbeweging meewerkt aan een soepeler ontslagstelsel, kan Donner niet koesteren. 'De discussie over het ontslagrecht is na twee jaar praten vastgelopen. Dat is een onderwerp waar ik voorlopig klaar mee ben', verklaarde bestuurder Wilna Wind van de vakcentrale FNV.

Zij wees erop dat werkgeversklachten over de te hoge ontslagvergoedingen vooral oudere werknemers betreffen die in hun baan zijn vastgelopen. Volgens Wind ligt de verantwoordelijkheid hiervoor vooral ook bij werkgevers, die te weinig hebben geïnvesteerd in dergelijke medewerkers. 'Ik ga niet voor een paar gevallen van achterstallig onderhoud opnieuw de discussie starten.'

Bron: FD

Overig nieuws