Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht blijft splijtzwam

Werkgevers en de vakbeweging komen donderdag met een totaal verdeeld advies over het kabinetsplan om het ontslagrecht te vereenvoudigen. Het ontslagrecht zorgt al decennia voor discussie en geldt als een splijtzwam tussen sociale partners. Zo liepen eind vorig jaar in de polder maandenlange onderhandelingen over hetzelfde onderwerp ook al vast.

Daar waar werkgevers stellen dat zij sneller personeel zullen aannemen als zij weten dat ze makkelijker weer van werknemers afkunnen, noemen de vakbonden dit onzin. Door de ontslagvergoeding nu in de wet vast te leggen, hoopt het kabinet zowel voor werkgevers als werknemers meer zekerheid te scheppen. De werkgevers zijn tevreden over het plan, maar de vakbonden vegen het van tafel.

Kabinetsvoorstel:
- De ontslagvergoeding wordt - afhankelijk van leeftijd en dienstjaren - maximaal één jaarsalaris. Lagere inkomens kunnen meer krijgen. Voor werknemers onder de 40 jaar geldt een plafond van 75.000 euro en voor ouderen een ton. Als een werkgever heeft geïnvesteerd in scholing van de werknemer, kan hij deze kosten aftrekken met maximaal een kwart van de ontslagvergoeding.

- Als de werkgever de wettelijke vergoeding betaalt, is er geen toetsing door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de kantonrechter meer nodig. De opzegtermijn wordt ingekort tot vier weken. De werknemer moet zelf naar de rechter stappen als hij het niet eens is met zijn ontslag. Bij verwijtbaar handelen van de werkgever heeft de werknemer recht op een dubbele vergoeding.

- Werkgevers die de ontslagvergoeding niet willen of kunnen betalen, moeten bij het CWI een ontslagaanvraag indienen op bedrijfseconomische gronden. Als het voormalige Arbeidsbureau de werkgever in het gelijk stelt, is hij geen vergoeding verschuldigd.

Commentaar vakbeweging:
- De vakcentrales FNV, CNV en MHP vegen de kabinetsplannen van tafel als „een vergaande en het rechtsgevoel tartende vergroving ten nadele van de werknemer”. Zij vinden het onaanvaardbaar dat niet altijd van te voren getoetst hoeft te worden of ontslag mag.

- Met het maximeren van de ontslagvergoeding pakt dit kabinet wel de 'gewone' werknemer aan en niet de graaiende topmanagers.

- Werkgevers kunnen via het CWI te gemakkelijk personeel 'gratis' ontslaan. Een werkgever moet niet elke aanpassing die hij nodig acht in de organisatie als een bedrijfseconomische reden kunnen aanvoeren, maar het moet echt gaan om bedrijven in moeilijkheden.

Commentaar werkgevers:
- Ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland kunnen zich vinden in de richting die de voorstellen van Donner opgaan. Maar het liefst zouden ze het hier en daar nog aanscherpen.

- Zo zijn zij er altijd al voorstander van dat de huidige vergoeding wordt gehalveerd tot maximaal een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dat zou ook voor 40-plussers moeten gelden, die in de kabinetsvoorstellen, net zoals nu, meer krijgen per gewerkt jaar dan jongeren.

- De ontslagvergoeding zou ook voor lagere inkomens maximaal een jaarsalaris moeten bedragen.

Bron: Telegraaf

Overig nieuws