Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht zorgt voor onrust in coalitie

De discussie rond de versoepeling van het ontslagrecht dreigt opnieuw voor ruzie te zorgen in het kabinet. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken (CDA) houdt vast aan het kabinetsvoornemen om het ontslaan van werknemers gemakkelijker te maken. Coalitiepartners PvdA en ChristenUnie hebben grote moeite met die plannen.

In Donners voorstel is bij ontslag tussenkomst van de kantonrechter niet langer noodzakelijk. Aan de ontslagvergoeding wordt bovendien een maximum verbonden van 75.000 of 100.000 euro, afhankelijk van de leeftijd van de ontslagen werknemer. Als een werknemer wordt ontslagen wegens

'bedrijfseconomische reden' is helemaal geen vergoeding nodig. Zo'n reden kan bijvoorbeeld zijn dat het slecht gaat met het bedrijf. Maar ook de aanschaf van een machine die een werknemer overbodig maakt, kan als argument voor ontslag gelden.

Niet alleen PvdA en ChristenUnie hebben kritiek op Donners voorstel. De vakbonden zijn mordicus tegen. PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën is bereid om het kabinetsplan aan te passen. "Het kabinet staat open voor veranderingen", aldus Bos.

Volgens bronnen rond het kabinet reageerde minister Donner bijzonder geïrriteerd op de aarzelingen van de andere regeringspartijen. 'Afspraak is afspraak', zou een kwade Donner hebben laten weten.

Vandaag brengt de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van vakcentrales en werkgeversorganisaties, advies uit. Maar dit zal weinig verheldering brengen. De sociale partners zijn zo verdeeld over de kwestie dat er sprake is van twee verschillende adviezen.

De bonden dreigen met acties als het kabinet de plannen doorzet. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil niet met Donners plannen instemmen als de bonden zich niet in de voorstellen kunnen vinden.

Overig nieuws