Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Regels gevolgd bij gouden handdrukken

De gouden handdrukken die de provincie Noord-Brabant in de loop der jaren heeft verstrekt aan vier hogere ambtenaren die ze kwijt wilde, passen volgens gedeputeerde Paul Rüpp 'in de meeste gevallen' binnen de regelingen die daarvoor waren.

Dat verklaarde Rüpp gisteren tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten naar aanleiding van een publicatie over de vier gouden handdrukken in het Brabants Dagblad van vorige week zaterdag. De krant baseerde zich hierbij op gegevens die zij tijdens een juridische procedure van 3,5 jaar boven water heeft gekregen en die eindigde in een uitspraak van de Raad van State.

De gedeputeerde gaf met name aan dat het wachtgeld gedurende 25 jaar voor het afdelingshoofd C. Velder in de jaren tachtig is toegekend overeenkomstig de toen geldende royale afvloeiingsregeling. Die voorzag volgens Rüpp ook in de aankoop van diens woning in Sint-Michielsgestel wegens vertrek naar het buitenland.

De fractievoorzitters in de Staten gaan zich de komende weken verdiepen in de vier gevallen en krijgen daarvoor inzage in de betreffende dossiers. Dit voorstel van het CDA werd gisteren overgenomen. Aan de hand van hun bevindingen, wordt tijdens de Statenvergadering van 5 oktober besloten of er een nader onderzoek komt naar afvloeiingsregelingen en hoe dat er uit moet zien. SP, PvdA en D66 willen dat laten uitvoeren door de Zuidelijke Rekenkamer.

Het CDA constateerde dat de publicatie in het Brabants Dagblad schade heeft toegebracht aan het imago van Brabant. "Wij snappen de morele verontwaardiging in de samenleving over de gouden handdrukken. Het idee dat voor de topambtenaren kan, wat voor anderen niet mogelijk is, moet van tafel. Daarbij geldt dat niet alles wat volgens wet en recht mag, ook moreel is geoorloofd", verklaarde CDA-woordvoerder Gerard Coonen.
Rüpp kreeg kritiek vanuit de Staten voor zijn optreden in het NOS Journaal van zaterdag, waarin hij reageerde op de artikelen in deze krant. Zijn 'lakonieke uitstraling' op tv was Jan Luteijn (Christen- Unie/SGP) niet bevallen. ,,Mensen zijn daar boos over." Maruska Lestrade (D66) had zich gestoord aan de uitspraak van de CDA-gedeputeerde dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor de gouden handdrukken die onder zijn voorgangers zijn uitgedeeld. "Dat bent u wel degelijk."

Rüpp kwam gedeeltelijk terug op zijn eerdere uitspraak dat de provincie de door deze krant gevraagde gegevens over de gouden handdrukken niet kón verstrekken omdat hierover met de betrokkenen geheimhouding was overeengekomen. Volgens hem ging dat om 'een enkel dossier'.

DE FEITEN
- Sectordirecteur E. Fleuren kreeg gedurende drie jaar 55 procent van haar salaris doorbetaald zonder daarvoor nog te hoeven werken.
- De projectleider van de financieel uit de hand gelopen renovatie van het provinciehuis E. Bronkhorst vloeide af met 225.000 euro.
- Het afdelingshoofd C. Velder kreeg bij vertrek 25 jaar wachtgeld mee. De provincie kocht ook zijn huis.
- Het afdelingshoofd L. Tinga kreeg 50.000 euro ter compensatie van salarisverlies na zijn overstap naar een andere werkgever.

Overig nieuws