Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Werkgevers willen lagere ontslagvergoeding

De werkgevers willen bij ontslag hun personeel geen heel maar een half maandsalaris per dienstjaar uitkeren. Ook zien zij niets in een ontslagvergoeding naar leeftijdsrato. Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland steunen het voorstel voor het ontslagrecht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grote lijnen, maar zouden in hun advies wat verder gaan.

Het kabinet wil dat het gemakkelijker wordt om iemand te ontslaan, en de ontslagvergoeding beperken tot maximaal een jaarloon. Voor mensen met lagere inkomens blijven vergoedingen van meer jaarsalarissen mogelijk. De werkgeversorganisaties willen volgens de krant ook deze groep maximaal één jaarsalaris meegeven, ongeacht hun leeftijd.

Werkgevers zouden verder af willen van de leeftijdsfactor in het ontslagrecht. Ontslagen werknemers die ouder zijn dan 40 krijgen nu per dienstjaar 1,5 keer hun maandsalaris, wie ouder is dan 50 krijgt twee keer dat loon. Donner wil dit handhaven, maar de werkgevers willen dat iedereen ongeacht zijn leeftijd één maandsalaris meekrijgt, schrijft de krant. Volgens de organisaties belemmert het huidige systeem het in dienst nemen van ouderen.

Donderdag praten de werkgevers met de werknemers over het ontslagrecht in de Stichting van de Arbeid. Zij moeten daar tot een advies aan de minister komen. Dinsdag ontvouwden de vakcentrales hun plannen al in de krant.

De CNV Vakcentrale zegt in de krant dat de werkgevers hun advies extremer maken dan het voorstel van de minister omdat de werknemers dat voorstel afwijzen. "Ze hopen dat de politiek uiteindelijk de middenweg, dus Donners voorstel, kiest", zegt voorzitter René Paas.

Overig nieuws