Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagkosten niet aftrekbaar voor werknemer

Als een werknemer rechtsbijstandskosten maakt bij een ontslagprocedure, kunnen deze niet worden afgetrokken in zijn aangifte inkomstenbelasting. Dit heeft de Hoge Raad onlangs beslist.

De kosten kunnen wel belastingvrij worden vergoed door de werkgever, maar die is niet altijd bereid om deze rechtsbijstandskosten te vergoeden. Er bestaat dan dus een ongelijke behandeling tussen werknemers die deze kosten wel vergoed krijgen en werknemers bij wie dit niet zo is.

Volgens de Hoge Raad is dit echter geen ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. De situatie is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat.

De wetgever heeft binnen de ruime grenzen van haar bevoegdheid in redelijkheid tot dit besluit kunnen komen.Omdat de werknemer deze kosten dus niet in zijn aangifte inkomstenbelasting kan aftrekken, zal hij hier rekening mee moeten houden bij de onderhandelingen over een eventuele ontslagvergoeding.

 

Overig nieuws