Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht schakel in ketting arbeidsmarkt

Herziening van het ontslagrecht kan niet los worden gezien van andere maatregelen die samen goed zijn voor het weer goed functioneren van de arbeidsmarkt.

"Als we schakels uit de ketting gaan halen, is er straks helemaal geen ketting. En dat zou de Nederlandse welvaart op termijn schade berokkenen", zegt minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).Hij heeft niet de behoefte te 'reageren' op verwijten van de vakbeweging, dat hij nalaat simpele maatregelen uit te voeren omdat hij alleen is gefixeerd op het ontslagrecht. Er ligt nu een plan om bedrijven werknemers met een uitkering voor een jaar in dienst te laten nemen tegen een cao-loon, met behoud van hun uitkering. Daarna zouden zij moeten doorstromen naar een gewone baan.
 
De CDA-bewindsman zegt het bedrijfsleven hard nodig te hebben om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te helpen. Maar het bedrijfsleven doet dat natuurlijk niet zomaar, waarschuwt hij. "Het ziet risico's als mogelijk productiviteitsverlies, extra ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. Bovendien kan het met iemand ook na een jaar misgaan. Werkgevers willen dan ook flexibeler kunnen zijn in het ontslaan van personeel, al dan niet met een ontslagvergoeding."
 
De minister garandeert dat ook bij zijn voorgestelde versoepeling van de regels er nog heel veel bescherming van de werknemer overblijft. "In geval van kennelijk onredelijk ontslag kan een werknemer naar de rechter stappen. Voor opschortende werking van het ontslag, voor ontslagvergoeding, wat maar van toepassing is."
  
Hij denkt dat ook straks bedrijven 'twee keer na zullen denken' over een ontslagzaak, omdat er altijd een juridische en financiële stok achter de deur blijft. "Nederlands contractrecht blijft van toepassing, net als Europese regels. Het wordt hier echt geen jungle van arbeidsrechtelijke willekeur." Volgens Donner blijft de arbeidsmarkt vol weeffouten zitten, ook bij blijvende krapte door de vergrijzing. Bedrijven moeten zich realiseren dat andere dan traditionele werknemers ook goed kunnen voldoen.
 
Bron: Brabants Dagblad

Overig nieuws