Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ondernemers willen toch hervorming ontslagrecht

Ondanks het feit dat het kabinet de hervormingsplannen in de ijskast heeft gezet geeft ruim tweederde van de werkgevers (67 procent) aan dat het huidige ontslagrecht zijn langste tijd heeft gehad. Dat blijkt uit onderzoek van BDO CampsObers Accountants & Adviseurs onder 343 ondernemers, waarin hun mening is gevraagd over de plannen van minister Piet Hein Donner om het ontslagrecht te herzien.


Acht op de tien ondernemers (82 procent) vinden dat zij als werkgever makkelijker werknemers moet kunnen ontslaan.

Als het aan de ondernemers ligt, doorbreken de coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie, al dan niet na het advies van de nieuw in te stellen 'commissie van deskundigen', alsnog zo snel mogelijk de impasse rondom de versoepeling van het ontslagrecht. Ruim tweederde geeft aan dat het huidige ontslagrecht zijn langste tijd heeft gehad. Uit onderzoek van BDO blijkt bovendien dat 73 procent van de ondernemers van mening is dat de Nederlandse economie gebaat is bij een hervorming van het ontslagrecht. Volgens Bart-Jan van Hees, partner bij BDO Arbeidsjuristen, kan een nieuw ontslagrecht de mobiliteit op de arbeidsmarkt vergroten. 'Mijn inschatting is dat werkgevers sneller zullen overgaan tot het aannemen van personeel zodra het goedkoper en makkelijker is om werknemers te ontslaan bij economische tegenwind of bij niet goed functioneren.'

Arbeidsdeelname
Een soepele doorstroming op de arbeidsmarkt leidt volgens Van Hees tot gedurfdere aannames en investeringen. Het kabinet heeft als doelstelling om de arbeidsdeelname te verhogen van 70% naar 80% in 2016. 'Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de ondernemers op dit moment het huidige ontslagrecht als belemmering ervaart voor het aannemen van bijvoorbeeld oudere werknemers', aldus Van Hees. 'Dat moet veranderen, want het belemmert de arbeidsparticipatie van ouderen. Ik denk niet dat versoepeling van het ontslagrecht het tekort aan arbeidskrachten op de lange termijn kan oplossen. Maar het stelt werkgevers wel in staat om het onbenutte arbeidspotentieel aan te spreken, zonder later de rekening gepresenteerd te krijgen.'

Ontslagvergoeding
Over de ontslagvergoeding blijken de ondernemers verdeeld. Veertig procent is van mening dat iedere werknemer recht heeft op een vergoeding, ook al is er sprake van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Daarentegen zegt 47 procent dat in een dergelijk geval niet iedere werknemer aanspraak moet kunnen maken op een ontslagvergoeding. 'In Amerika wordt het risico om per direct op straat te staan verdisconteerd in de salarissen', licht Van Hees toe. 'Ik zeg daarmee niet dat we Amerika als voorbeeld moeten nemen, maar op voorhand wijs ik deze discussie in de toekomst niet van de hand.'

Positie werknemer
Wat ondernemers het meest stoort aan het huidige ontslagrecht is de lengte en complexiteit van de procedure en de hoogte van de ontslagvergoeding, zo blijkt uit onderzoek. Overigens denken zij dat een versoepeling van het ontslagrecht ook voor de werknemers voordelen biedt. 'Werkgevers geven aan eerder geneigd te zijn werkzoekenden een kans te geven. Dat biedt extra mogelijkheden voor mensen die nu aan de kant staan om een geschikte baan te vinden', aldus Van Hees. Volgens hem heeft de huidige politieke impasse deels te maken met de wijze waarop de plannen zijn gepresenteerd. 'Er is onvoldoende oog geweest voor de positie van de werknemer en de plannen zijn niet in detail uitgewerkt. Een modernisering van het ontslagrecht moet in mijn ogen mogelijk zijn, zonder dat de gerechtvaardigde belangen van de werknemer al te zeer worden aangetast.'
 
Bron: BDO CampsObers Holding BV

Overig nieuws