Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht, de versoepeling en aanpassing van het ontslagrecht

De laatste maanden is er veel te doen over de plannen van Minister Donner (CDA) van Sociale Zaken voor wat betreft de wijzigingen van het ontslagrecht. Zijn ontslagplan kwam veel in het nieuws onder meer met 'versoepeling van het ontslagrecht' , 'ontslagrecht leidt niet tot minder werklozen' en 'FNV tegen flitstontslag'.

Werkgevers zijn voor nieuw ontslagrecht, werknemers tegen
Inmiddels is het oorspronkelijke ontslagplan van Donner uitgebreidt toegelicht vanuit verschillende oogpunten, door de verschillende partijen. Werkgevers zijn voor het nieuwe ontslagrecht omdat dit in hun ogen leidt tot een flexibelere arbeidsmarkt die zowel goed is voor de werknemer als voor de werkgever. De vakbonden zijn tegen het nieuwe ontslagrecht want zij vinden de verspoepeling van het ontslagrecht nadeling voor de werknemer die, volgens de vakbonden, eerder op straat komt te staan met een lagere ontslagvergoeding.

Ontslagrecht politiek gevoelig
Terwijl Minister Donner zijn eigen partij, het CDA, zich achter hem weet, is de steun van de volledige coalitie verre van zeker. De PvdA is als sinds het begin van het nieuwe ontslagplan kritisch en ook de ChristenUnie wil zijn sociaal-christelijke identiteit niet verloochenen. Recent is daar het dossie van het Europese Referendum bijgekomen. PvdA zou hebben ingestemd, op wens van het CDA, dat er geen referendum komt. PvdA zou hier echter wel een flexibelere opstelling van Donner en het CDA voor hebben geeist omtrend het ontslagrecht.
 
Uitstel
Eind november is besloten de discussie rondom het ontslagrecht uit te stellen tot 1 juni 2008. Rond die datum zal een speciaal gevormde comissie zijn advies geven rondom dit thema.
 
Ontslagrecht in het nieuws

De Gouden Handdruk Specialist volgt voor u alle ontwikkelingen en zet deze overzichtelijk uit een om u zo meer informatie te geven over de recentste ontwikkelingen binnen het ontslagrecht.

Mocht u vragen hebben over uw eigen situatie rondom wijzigende het ontslagrecht neem dan contact met ons op.

Overig nieuws