Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Uitstel ontslagrecht: De angst regeert

Een besluit over de versoepeling van het ontslagrecht blijft voorlopig uit. Een commissie van deskundigen moet voor 1 juni advies uitbrengen over maatregelen om meer mensen aan de slag te krijgen. Dat heeft de top van het kabinet dinsdagavond afgesproken met de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie. Met dit uitstel is niet iedereen even gelukkig.

 
Premier Jan Peter Balkenende noemt het ontslagrecht "een gevoelig onderwerp. De route heeft ons verdeeld, maar we hebben elkaar uiteindelijk gevonden in de ambitie om meer mensen aan de slag te helpen." Hij benadrukte dat het kabinet intussen doorgaat met maatregelen om meer mensen aan de slag te helpen. Dat is volgens het kabinet nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Bos en Donner
Volgens PvdA-vicepremier Wouter Bos willen de drie regeringspartijen hun energie niet steken in "dingen waar we het niet over eens zijn." Bos en PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar denken dat "een commissie die verstandig is" niet opnieuw zal voorstellen het ontslagrecht te hervormen. Donner sloot dat echter allerminst uit. De CDA-bewindsman heeft de afgelopen tijd steeds betoogd dat het alleen lukt meer mensen aan het werk te krijgen als het ontslagrecht wordt versoepeld.

VNO-NCW
Werkgeversvereniging VNO-NCW is teleurgesteld. Zolang de commissie nog geen advies over de kwestie heeft gegeven, houden de werkgevers dan ook hun aanbod voor een banenplan om 200.000 langdurig werklozen aan de slag te helpen in de koelkast. Volgens de woordvoerder begrijpen werkgevers dat "gezien de politieke situatie het kabinetsbesluit onontkoombaar was." Bovendien geloven de werkgevers dat het ook heel goed kan uitpakken als een commissie nog eens goed naar het ontslagrecht gaat kijken. "Een dergelijke commissie heeft een aantal jaren geleden ook aan de basis gestaan van een ingrijpende wijziging van de WAO."

FNV
Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV is "opgelucht" over het kabinetsbesluit om het ontslagrecht vooralsnog niet te versoepelen. "Nadat we vijf maanden energie gestoken hebben in een negatief plan kunnen we eindelijk gaan doen wat belangrijk is, namelijk banen scheppen." Jongerius verwacht niet dat de commissie die het kabinet wil instellen alsnog zal komen met voorstellen voor aanpassing van het ontslagrecht.

VVD en D66
VVD-leider Mark Rutte meent dat Donner "een enorme nederlaag" heeft geleden. "Iedereen weet: van uitstel komt afstel. Dit is niet alleen slecht nieuws voor het CDA, maar ook voor alle mensen die aan de kant staan en blijven staan." Ook D66 reageerde negatief. "Het kabinet schuift alle belangrijke beslissingen voor zich uit. De angst regeert."

CNV
De vakcentrale CNV is blij dat "het kabinet bij zinnen is gekomen." CNV-voorzitter René Paas vreest echter dat versoepeling van de ontslagbescherming nog niet van de baan is. "Sommige politici blijven geloven in het misverstand dat een soepel ontslagrecht meer mensen aan werk helpt." Hij vindt dat de ingestelde commissie veel te lang tijd krijgt om advies uit te brengen. "We hebben geen tijd te verliezen. Honderdduizenden willen aan de slag, maar hebben daar hulp bij nodig."

Bron: MT

Overig nieuws