Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Verzwijgen nieuwe baan: ontslagvergoeding terugbetalen?

Tijdens de onderhandelingen of procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst komt niet altijd de vraag aan de orde of de werknemer al een nieuwe baan heeft gevonden. Dit speelt echter wel een belangrijke rol bij het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding en de hoogte daarvan.

Bij de kantonrechter in Wageningen diende een zaak die een werkgever had aangespannen tegen een ontslagen lerares. Eind vorig jaar heeft de werkgever haar mondeling verteld dat hij ontslag had aangevraagd. Op 15 januari ging de kantonrechter over tot ontbinding van het arbeidscontract en kende de lerares een ontslagvergoeding toe van € 3500,- bruto. Nadat de werkgever de ontslagvergoeding had betaald, bleek echter dat de lerares al sinds 8 januari een andere baan had. Hij vorderde terugbetaling van de ontslagvergoeding op grond van bedrog, artikel 382 Wetboek van Rechtsvordering.

Wel of geen bedrog?
De kantonrechter oordeelde dat er geen sprake was van bedrog, omdat tijdens de mondelinge behandeling de lerares nog geen zekerheid had over de nieuwe baan. Daarnaast, zo oordeelde de rechter, is een ontslagvergoeding niet alleen gerelateerd aan de vraag of de ontslagen werknemer weer snel elders aan het werk komt, maar heeft ook de wijze waarop partijen in de aanloop van de procedure met elkaar omgaan invloed op de aard en hoogte van de ontslagvergoeding.
 
Bij een zaak die vorig jaar bij de kantonrechter in Haarlem diende, was de uitkomst anders. Daar verzweeg een medewerker tijdens de onderhandelingen over de hoogte van de ontslagvergoeding dat hij reeds vrij ver was met het starten van een eigen bedrijf. Omdat de plannen al heel concreet waren, vond de rechter dat er in dat geval wel sprake was van bedrog.

Bron: HR praktijk

Overig nieuws